Zabranjeno korištenje vode za piće u Lukavcu: Šta piju građani?

Sanitarni inspektor Općine Lukavac izdao je Rješenje o zabrani vode za piće iz Centralnog vodovoda u predmetu inspekcijskog nadzora higijenske ispravnosti vode za piće. Naime na glavnom vodovodu u ovom gradu zabilježeno je povećano prisustvo mangana. Postavlja se pitanje, čija je to krivica i šta je dovelo do toga, te šta je moguće dalje uraditi, kako bi građani pili ispravnu vodu?

U rješenju inspektora se navodi da se voda može koristiti samo kao tehnička, za ispiranje sanitarija.

Ovo rješenje upućeno je Javnom preduzeću ”Rad”, a stupilo je na snagu istog trenutka, bez odgađanja.

Upravna mjere ostaje na snazi dok ponovna hemijska analiza uzorka vode ne dokaže zdravstvenu ispravnost vode za piće od certificirane ustanove.

OVDJE pogledajte rješenje sanitarnog inspektora.

(Nezavisni.ba)