Za dvije godine moguće useljenje kantonalnih institucija

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o dosadašnjim aktivnostima rekonstrukcije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona sa planom predstojećih aktivnosti.

Prema hodogramu iz informacije, očekuje se da bi administrativne, projektno – planske te izvedbene aktivnosti trajale nešto više od dvije godine, nakon čega bi objekat bio spreman sa useljenje kantonalnih institucija.