Neznatno veće sjetvene površine u odnosu na 2022.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada TK je dala saglasnost na Plan proljetne sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument sačinjen je na osnovu gradskih i općinskih planova i njime je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 48.922 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Planirane površine na kojim je planirana proljetna sjetva su neznatno, ili za 80 ha ili 0,16% veće u odnosu na sjetvu realiziranu u 2022. godini. Proljetnom sjetvom u 2023. godini planirana je sjetva žitaricama na površini od 21.217 ha što je 43,37% ukupnog plana sjetve na području Tuzlanskog kantona. Posmatrajući po gradovima i općinama, izuzev Čelića, Gračanice i Živinica, na područjima svih ostalih lokalnih zajednica došlo je do povećanja sjetvenih površina.

Povećanje se kreće od 0,19% u Gradačcu do 16,71% u Teočaku. Kao i prethodne godine, najveće površine za sjetvu planirane su u Gradačcu, Kalesiji, Lukavcu, Gračanici, Živinicama, Tuzli i Srebreniku. Prema procjenama, za realizaciju plana proljetne sjetve potrebno je skoro 116 miliona KK, što je nešto više od 23 miliona KM ili 25,12% više u odnosu na prethodnu godinu.