Za 11 mjeseci prošle godine premija životnog osiguranja iznosila je 118 miliona KM

Ukupna premija koju su ostvarila osiguravajuća društva koja posluju u Federaciji BiH, uključujući i ona koja imaju podružnice u Republici Srpskoj, i dalje bilježi pad u odnosu na prošlu godinu. Naime, prema podacima Agencije za nadzor osiguranja u Federaciji BiH, za period od 11 mjeseci ( od januara do novembra 2020.godine) ukupna premija iznosila je 118,387,282 KM, dok je za isti period prošle godine ona bila 120,468,285 KM.

U Federaciji premija životnih osiguranja iznosila 117,219,153 KM, a u podružnicama u RS 1,168,129 KM.

“Ukupna isplaćena šteta za period od prvog do jedanaestog mjeseca 2020 godine iznosila je 85,903,934 KM. Prosječna visina isplaćene štete iznosila je 2.559 KM. Za isti period prošle godine ukupna isplaćena šteta iznosila je 89,069,203 KM”, kazali su nam u Agenciji za nadzor osiguranja u FBiH.

(RTV Slon/Akta.ba)