Više od 400 hiljada nezaposlenih u BiH

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 30.11.2020. godine na evidencijama je prijavljeno 413.254 nezaposlenih osoba, što u odnosu na 31.10.2020. godine predstavlja smanjenje za 1.148 osoba ili 0,28%. Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, njih 235.633 ili 57,02% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,68%, zatim radnici sa SSS 29,02%, te NKV radnici 26,63%.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 32,24%, NKV radnica je 27,35%, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,88% u ukupnom broju nezaposlenih žena.