Vlast u TK traži hitno okončavanje radova na sanacija tunela Čaklovići

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona zatražilo je od JP „Ceste Federacije BiH“ što hitnije okončavanje radova na rekonstrukciji i sanaciji tunela Čaklovići na magistralnom putu M-4, dionica Simin Han 1 – Donje Caparde.

Vremensko probijanje rokova na rekonstrukciji i sanaciji tunela Čaklovići ima negativan uticaj kako na normalno odvijanje životnih aktivnosti građana Tuzlanskog kantona, tako i na privredna društva i kompletnu privredu koja koristi ovu magistralnu cestu, stoji u dokumentu upućenom JP „Ceste Federacije BiH“ kao investitoru radova.

Uzimajući u obzir značaj ove magistralne ceste za stanovnike i privredu Tuzlanskog kantona, istaknuto je, te da saobraćajnica predstavlja istočni ulaz u grad Tuzlu, iz resornog Ministarstva traže da se što hitnije okončaju radovi, jer su već sada vremenski rokovi za završetak radova značajno probijeni.

Radovi na rekonstrukciji i sanaciji tunela Čaklovići (T4-012-1) dionica Simin Han 1 – Donje Caparde, km 2+775, grad Tuzla,  koji se vrše u okviru Projekta sanacije šteta nakon poplava i modernizacije cesta u Federacije Bosne i Hercegovine započeti su 29.03.2021. godine sa prvobitnim rokom za završetak radova do 15.09.2021. godine. Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija data je saglasnost izvođaču radova „Hering“ d.d. Široki Brijeg za izmjenu režima prometa na magistralnoj cesti M-4 Simin Han 1 – Donje Caparde (tunel Čaklovići) za vrijeme izvođenja radova u odobrenom periodu – saopšteno je.