Vlada TK odobrila dva miliona KM za lokalne i nerazvrstane ceste

Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 2,1 miliona KM Javnoj ustanovi ,,Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta, a sredstva će biti usmjerena u skladu sa rezultatima Javnog poziva.

Iz navedenih sredstava moći će se finansirati projekti sanacije lokalnih i nekategorisahih puteva iz mreže lokalnih i nekategorisanih puteva na području Tuzlanskog kantona, da se radi o projektima sanacije ili rehabilitacije lokalnih puteva.