Sve veći broj zahtjeva za jednokratnu pomoć u Tuzli

Da je situacija sve teža i teža u ekonomskom smislu, pokazatelj je i povećan broj zahtjeva za jednokratnu pomoć u Tuzli. Iz nadležne gradske službe navode da su već za osam mjeseci imali broj zahtjeva kao u cijeloj prošloj godini. Svakako je tome doprinijela pandemija korona virusa.

”Prošle godine je 2.000 građana podnijelo zahtjev za socijalne jednokratne pomoći, taj broj smo već dostigli u septembru. Ekonomska situacija je poprilično teška, pandemija je uticala na sve, plate i penzije su ostale iste, vidimo svakodnevno poskupljenja osnovnih namirnica, tako da je i povećan broj zahtjeva. Nadamo se da ćemo uspjeti odgovoriti na sve zahtjeve”, kaže Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Tuzla.

Ukoliko ne bude dovoljno sredstava za isplatu u ovoj godini, zahtjevi se prenose za narednu, pa bi građani koji su podnijeli zahtjeve ta sredstva dobili početkom 2022.. Zahtjevi se podnose putem propisanog obrasca, koji građani mogu dobiti u nadležnoj službi ili pronaći na web stranici grada.

”Ove dvije godine su najteže, vidimo da je taj broj povećan, svakodnevno građani zovu da pitaju kad će biti uplaćene jednokratne pomoći. Moramo kao društvo  više pažnje obratiti na socijalno ugrožene. Lokalna uprava radi mnogo, ali potrebno je i od viših nivoa, da rade mnogo više”, navodi Redžić.

Građani mogu dobiti sredstva za osnovne životne namirnice po 100 KM po članu domaćinstva, zatim interventnu pomoć do hiljadu KM, a čiju visinu određuje Centar za socijalni rad na osnovu socijalne anamneze, sredstva za školovanje učenika i studenata čiji su roditelji u stanju socijalne potrebe i to iznos 130 KM po djetetu, potom sredstva za nabavku opreme za novorođenčad čiji su roditelji u stanju potrebe 150 KM po djetetu, kao i sredstva za nabavku ortotičko-protetičkih pomagala i slično. U ovoj godini već je utrošeno 470 hiljada KM iz Budžeta za jednokratne pomoći na području Tuzle od predviđenih 500 hiljada.