Uskoro početak gradnje Bloka 7 u Tuzli

Do kraja ovog mjeseca se očekuje izbor najpovoljnijeg izvođača za pripremne radove na izgradnji Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, potvrđeno je za Faktor iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Prema riječima resornog ministra Nermina Džindića, pristigle ponude su najvećim dijelom od domaćih kompanija.

Podsjećamo, izgradnjom Bloka 7 će se zadovoljiti bilansne potreba za energijom, sigurnost i neovisnost snabdijevanja električnom energijom u Bosni i Hercegovini. Obezbjeđuje se i kontinuitet proizvodnje uglja i prestrukturiranje Rudnika Kreka u sklopu Koncerna EPBiH. Značajne koristi Bloka 7 ogledaju se i kroz povećanje energetske efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Projekat od ogromnog značaja za tuzlansku regiju

– U toku je evaulacija ponuda za pripremne radove i ukoliko sve bude po planu, možemo očekivati izbor najpovoljnijeg ponuđača do kraja aprila. Odmah nakon toga počeli bi pripremni radovi. S obzirom da su pristigle ponude najvećim dijelom domaćih kompanija, a vrijednost posla je velika, ovaj projekat ima ogroman značaj za tuzlansku regiju ali i Federaciju uopće. Ujedno ovo znači i početak realizacije dugo očekivanog projekta Bloka 7, koji je vezan i za rudnike tuzlanskog bazena, i ima neizmjeran značaj u očuvanju energetske nezavisnosti Federacije BiH – rekao nam je Džindić.

Pripremni radovi za izgradnju Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla, podrazumijevaju uređenje lokacije koje treba uraditi Javno preduzeće Elektroprivreda BiH i uređenu lokaciju preda izvođaču. Radovi će se biti u više faza.

Prva, za koju je raspisan tender, podrazumijeva nivelaciju terena unutar obuhvata Regulacionog plana TE Tuzla. Zatim, izmještanje podzemnih instalacija i rušenje nadzemnih objekata na lokaciji izgradnje Bloka. Produžetak glavnog kolektora za odvodnju površinskih voda i izmještanje obodnog kanala na lokaciji i izradu vanjske ograde i ulaznih kapija na lokaciji Bloka.

U prvoj polovini narednog mjeseca planirano je objavljivanje tendera za drugu fazu u kojoj će biti izvođeni radovi na napajanju gradilišta sa električnom energijom i postavci vanjske rasvjete i video nadzora. U trećoj fazi pripremnih radova planirano je izmještanje dalekovoda 220 kV (kilovolti) u krugu TE Tuzla. Komisija Elektroprijenosa BiH odredila je trasu za izmještanje dalekovoda i pripremila Projektni zadatak. Izmještanje dalekovoda DV 220 kV u krugu TE Tuzla će se realizirati do kraja godine.

Podsjećamo, izgradnja ovog bloka se smatra glavnim projektom u BiH u narednim godinama. Riječ je o investiciji vrijednoj 700 miliona eura, od čega 85 posto dolazi iz Izvozno – uvozne banke Kine, a ostatak bi trebalo da pokrije Elektroprivreda BiH.

Dugoročno snabdjevanje toplotnom energijom

– Zbog svoje efikasnosti, ekoloških parametara i isplativosti, Blok 7 će biti zamjena za dotrajale postojeće blokove. Značajne koristi Bloka 7 ogledaju se i kroz povećanje energetske efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova. Realizacijom ovog značajnog projekta obezbjeđuje se kontinuitet proizvodnje uglja i prestrukturiranje Rudnika Kreka u sklopu Koncerna EPBiH. Blok 7 se gradi kao TE-TO blok i predviđen je za rad u kogeneraciji, čime se obezbjeđuje dugoročno snabdijevanje toplotnom energijom okolnih gradova Tuzle, Lukavca i Živinica i nakon prestanka rada blokova 3 i 4 iz kojih se sada obezbjeđuje grijanje – objašnjavaju nam u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industruje.

Dodaju da izgradnjom Bloka će se zadovoljiti bilansne potreba za energijom, sigurnost i neovisnost snabdijevanja električnom energijom u BiH.

– Realizacija Bloka 7 prilika je za upošljavanje domaćih firmi jer je definirano da približno deset do 30 posto neto ugovorne cijene za Blok, bude realizirano u Bosni i Hercegovini. Pored ovoga, realizacija pripremnih radova koji su obaveza Elektroprivrede BiH i pripadajući radovi u izvedbi EP BiH, realizirat se sa domaćim firmama – kažu u ovom Ministarstvu.

(nezavisni.ba)