Nastavljen socijalni dijalog Vlade TK i sindikata iz oblasti zdravstva

Sastancima delegacija Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH nastavljen je socijalni dijalog s ciljem usaglašavanja stavova i priprema za potpisivanje kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva u našem kantonu.

Tokom razgovora sa sindikatima stanje u zdravstvenom sektoru na području Tuzlanskog kantona je ocijenjeno jednim od najboljih na području cijele FBiH, što je upravo rezultat dobrih odnosa, međusobnog uvažavanja i razumijevanja između socijalnih partnera. Takvo stanje potvrđuju i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u našem kantonu.

Kako su na odvojenim sastancima iznesena određena različita razmišljanja i viđenja, a u vezi sa mogućnostima dodatnog poboljšanja standarda i statusa zdravstvenih radnika, u srijedu je inicirano da se u narednom periodu održi i zajednički sastanak predstavnika Vlade i oba sindikata, kako bi se situacija i zahtjevi u cjelosti sagledali, te na osnovu toga i ponudila realno provodiva i za sve strane prihvatljiva rješenja.

(nezavisni.ba)