Hoće li biti legalizovan kanabis u BiH?

U brojnim zemljama svijeta trenutno se upotrebnom ulja kanbisa olakšava život bolesnicima, pogotovo osobama koje boluju od najtežih oblika karcinoma. Tamo gdje su spriječeni kupiti ovu supstancu, oboljeli se okreću crnom tržištu.

Iako u BiH postoji inicijativa za legalizacijom kanabisa, ponajviše zbog osoba kojima je to potrebno u medicinske svrhe, to se u skorije vrijeme neće desiti u BiH.

Ova informacija potvrđena je za portal Fokus.ba u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

“Formirana je radna grupa koju je imenovala Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, ali se još uvek ne znaju dalji koraci, niti postoji predviđanje kada bi se izmjena Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga mogla dogoditi”, kazala je za Fokus.ba Nina Radić, stručni saradnik za odnose s javnošću Agencije za lijekvoe i medicinska sredstva.

Radić je navela da je pitanje upotrebe kanabisa u medicinske svrhe veoma kompleksno pitanje čije rješavanje je potrebno uključiti najprije eksperte zdravstvene struke da procijene kolika je korist, a koliki je rizik od upotrebe preparata kanabisa u medicinske svrhe na osnovu relevantnih kliničkih studija.

“Potrebno je uključiti i niz drugih državnih i entitetskih institucija odgovornih za implementaciju pomenutog Zakona kao što su Vijeće ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, carina, policija i drugi, navela je Radić.

Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine do sada nije dostavljen nijedan zahtjev za registraciju lijeka koji u sebi sadrži tetrahidrokanabinol (THC). Registraciju lijeka pokreću proizvođači, a regulatorna agencija za lijekove procjenjuje kvalitet, efikasnost i sigurnost lijeka.

“Trenutno važeći regulatorni okvir koji reguliše oblast opojnih droga u BiH je Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, prema kojem je kanabis razvrstan u Tabelu I: Zabranjene supstance i biljke”, zaključila je Radić.

(Fokus.ba)