Usaglasiti Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH sa zakonodavstvom EU

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković, direktorica Sektora za transport i komunikacije i predstavnici Odbora IKT Asocijacije VTK/STK BiH održali su zajednički sastanak sa direktorom Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini Reljić Dragoljubom i pomoćnicom direktora Čampara Samirom.

Sastanak je održan sljedom inicijativa Odbora IKT Asocijacije u cilju upoznavanja sa postojećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka u BiH i punoj provedbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR EU) u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Vuković, kao i predstavnici IKT Asocijacije, izrazili su punu podršku radu Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH na pripremi ovog Zakona čije donošenje se očekuje.

“Primjena i usaglašavanje zakonodavnih rješenja u BiH sa zakonodavstvom EU bi u mnogome doprinjelo poboljšanju privrednog ambijenta, kako za IKT industriju, tako i za sve ostale privredne grane i poslovni ambijent u cjelini. Puna primjena GDPR-a omogućila bi našim privrednicima isti zakonodavni okvir kao i u EU,  čime bi se povećala sigurnost poslovanja, te stvorio preduslov za povoljniji privredni ambijent, a sve u cilju podsticanja investicija u razvoj privrede i otvaranje novih radnih mjesta”, saopćili su.

Izražena je i puna spremnost za pokretanjem niza aktivnosti koje će za rezultat imati donošenje ovog Zakona, kao i punu tehničku, savjetodavnu i stručnu pomoć prilikom njegove implementacije u bh privredi.

Novim Generalnim propisom o zaštiti podataka Evropske unije (EU General Data Protection Regulation – GDPR) nazvanim Opšta uredba o zaštiti podataka -Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC, se reguliše zaštita podataka i privatnost osoba unutar Europske unije, a donosi i propise vezane za iznošenje podataka u treće zemlje.

Zaštita podataka je važna kako bi se podigla svijest javnosti o ovom značajnom pitanju koje predstavlja osnovu svakog demokratskog društva i bitnog aspekta ljudskih prava.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH je pojasnio da je u ovom momentu cilj donošenje novog zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu da zaštitu ličnih podataka uskladi s evropskim zakonodavstvom. To je uređeno 2006. godine, međutim u međuvremenu je Evropski parlament donio nove propise i poboljšao zaštitu ličnih podataka svih svojih građana. Zakon se trenutno nalazi u Ministarstvu civilnih poslova BiH, a i na odlučivanje u Vijeće ministara BiH bi mogao ići možda već u februaru, a zatim u daljnju proceduru u Parlament, navodi se u saopćenju.