Cijene grijanja u Tuzli ostaju iste

Nakon što je ugovorom o kupoprodaji toplotne energije između JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, kao prodavca, i “Centralnog grijanja” d.d. Tuzla, kao kupca definisana nova povećana jedinična cijena za isporučenu toplotnu energiju za period februar – april 2021. godine, uvećana za 2,78 % provjerili smo da li će se to odraziti i na cijene grijanja u Tuzli.

”Naši korisnici neće očekivati nikakve veće račune, jer se ne planira povećane cijene isporučene toplotne energije. Te negativne efekte povećane fakture od strane Termoelektrane prema našem preduzeću zbog povećane cijene mi ćemo eliministati potpunom racionalizacijom svih naših elemenata poslovanja, troškova, izdataka, kako bi bilo negativnog dejstva na finansijsko poslovanje, odnosno da bi mi na kraju i ovegodine finansijski pozitivno poslovali”, kaže Nevres Arnautović, direktor Centralnog grijanja d.d. Tuzla.