UN podržao ‘Nisam tražila’ svjedočanstva

Ujedinjene nacije objavile su da podržavaju prava osoba koje su doživjele seksualno nasilje da javno govore, svjedoče i prijavljuju, bez straha i osude.

Podsjećaju da su tokom proteklih sedmica, hiljade žena i djevojaka, kao i određeni broj muškaraca i dječaka, širom zapadnog Balkana podijelili osobna svjedočanstva o silovanju, seksualnom nasilju i uznemiravanju te diskriminaciji putem “Nisam tražila” platforme na Facebooku.

– Ova svjedočenja su skrenula pažnju na rasprostranjenost seksualnog i rodno-zasnovanog nasilja u domovima, obrazovnim institucijama i na radnim mjestima. Prepoznajemo nevjerojatnu hrabrost koja je bila potrebna za ova javna svjedočanstva. Seksualno uznemiravanje i zlostavljanje, i diskriminacija ostavljaju duboke ožiljke. Osobama koje ih dožive su često potrebne godine ili čak desetljeća da bi se odlučili javno progovoriti. Ujedinjene nacije potvrđuju pravo osoba koje su doživjele silovanje, seksualno nasilje, uznemiravanje i diskriminaciju da traže pravdu – navode iz UN-a.

Pozvali su nadležna tijela da osiguraju da oni koji progovore budu zaštićeni i da imaju pravo prijaviti počinitelje seksualnog nasilja bez obzira na to kada se zločin dogodio. Sistemska zaštita bi trebala uključivati i usluge podrške, uključujući savjetovanje, pristup sigurnim kućama, obrazovanje i pravnu pomoć.

Ističu da su ta prava sastavni dio međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, kao potpisnice UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), i Konvencije Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Konvencija Lanzarote).

Također, potiču potpuno usklađivanje zakona koji se odnose na silovanje i seksualno uznemiravanje sa Istanbulskom konvencijom i izmjene krivičnih zakona prema Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Osim toga, potiču osiguravanje psihološke, pravne i institucionalne podrške žrtvama seksualnog nasilja i zlostavljanja, bez obzira na to kada se zločin dogodio; osiguravanje krivičnog procesuiranja počinitelja, i ograničavanje obavljanja poslova u institucijama koje uključuju kontakte s djecom ili maloljetnicima onima koji su osuđeni; osiguravanje adekvatnih zakonskih odredbi i budžetskih sredstava za zaštitu osoba koje su doživjele nasilje, i podršku njihovog pristupa pravdi, servisima liječenja i reparacijama, te podršku obrazovanju unutar i izvan školskih okvira kako bi se promovirali pozitivni rodni odnosi i zaustavila rodna diskriminacija.

– Ujedinjene nacije podržavaju sve koji su doživjeli bilo koji oblik nasilja i njihovu potragu za pravdom i pravnim sredstvima. Vodi nas hrabrost onih koji progovaraju. Pridružujemo vam se: Niste sami. Ovo je jedinstven trenutak u Bosni i Hercegovini. Prilika je to za promjenu narativa koji postoji oko seksualnog nasilja, za pomicanje stigme sa onih koji su ga doživjeli prema onima koji su ga počinili, i za osiguravanje sigurnijeg i jednakopravnijeg okruženja za buduće generacije – saopćeno je iz te organizacije.