U Tuzli održan sastanak o unapređenju i regulisanju oblasti saobraćaja

Sastanak o unapređenju i regulisanju oblasti saobraćaja stvaranjem adekvatnog zakonskog okvira koji uređuje tu oblast održan je danas u Tuzli organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Na sastanku kojem su prisustvovali pomoćnici kantonalnih ministara za saobraćaj iz svih kantona i predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija razmatrani su prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu FBiH, kao i izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu radi stvaranja što boljih zakonskih pretpostavki za funkcionisanje i unapređenje cestovnog saobraćaja, a radi rješavanja određenih problema koji se javljaju u toj oblasti.

Istaknuto je da su najvažniji problemi koje je potrebno hitno rješavati sve veći nedostatak radne snage kada su u pitanju kvalifikovani vozači motornih vozila, potreba uvođenja novog vida vanlinijskog prijevoza osoba sa invaliditetom, nekorištenje autobusnih stanica od strane prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika, usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i drugo.

Razmatran je prijedlog Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za izmjene i dopune Zakona o cestovnom prijevozu FBiH kojim bi bilo omogućeno da motornim vozilom kojim se vrši prijevoz može upravljati osoba koja ispunjava uslove utvrđene propisima o sigurnosti saobraćaja na cestama, te da mora imati najmanje III stepen stručne spreme.

Tim prijedlogom bi se brisala odredba koja uređuje da osoba mora imati III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornih vozila, a regulisalo bi se na način da osoba može biti bilo kojeg zanimanja.

Na taj način bi se zakonski doprinijelo rješavanju problema sve većeg nedostatka radne snage kada su u pitanju vozači motornih vozila u realnom sektoru.

Razmatrano je da se u izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine uvede novi vid prijevoza, a to je vanlinijski prijevoz osoba s invaliditetom. Predviđeno je da se vanlinijski prijevoz osoba sa invaliditetom organizuje radi prijevoza osoba koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja.

Vanlinijski prijevoz osoba sa invaliditetom podrazumijeva poseban vanlinijski prijevoz koji se organizuje radi prijevoza osoba sa invaliditetom od kuće do ustanove koja ih obrazuje, liječi ili se stara o tim osobama ili radi realizovanja nekomercijalnog prijevoza tih osoba u organizaciji te ustanove.

Također, razmatrane su izmjene i dopune Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, kojim je između ostalog predviđena obaveza korištenja izgrađenih i označenih autobusnih stanica od strane prijevoznika, što je bio jedan od evidentnih problema u funkcionisanju međunarodnog i međuentitetskog cestovnog prijevoza putnika.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu jasnije su definisani uslovi koje moraju ispuniti domaći prijevoznici za dobijanje licence za obavljanje međunarodnog i međuentitetskog prijevoza putnika i tereta, kao i uslovi koji se moraju ispuniti za slučaj donošenja rješenja o prestanku važnosti dozvole.

Po prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu postupak usklađivanja međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje provodit će nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, a ne Vanjskotrgovinska komora BiH kao što je do sada bio slučaj.

Sve navedene izmene i dopune postojeće zakonske regulative su usmjerene na stvaranje što povoljnijeg ambijenta za funkcionisanje unutrašnjeg i međunarodnog cestovnog prijevozna putnika i tereta, saopćeno je iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

(fejm.ba)