U susret 25. godišnjici Armije R BiH: Centralno okupljanje branilaca u Lukavcu

Nizom aktivnosti ove godine će na području Tuzlanskog kantona biti obilježen 15. april, dan kada je formirana Armija Republike BiH.

Zakonom o značajnim datumima, događajima i ličnostima Tuzlanskog kantona, Dan armije je jedan od pet događaja čije obilježavanje je u direktnoj nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Na današnjem sastanku, koji je održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, nadležni predstavnici resornog kantonalnog ministarstva, ali i boračkih udruženja najavili su plan ovogodišnjeg obilježavanja ovog, i više nego značajnog datuma, u historiji Bosne i Hercegovine.

Posebnom Odlukom ministarstvo za boračka pitanja TK je za nosioca operativnih aktivnosti ovlastilo Savez demobilisanih boraca ovog kantona.

Centralo okupljanje branilaca BiH bit će održano na području općine Lukavac, a svečana akademija u Tuzli, najavio je danas Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

S obzirom na to da se prava koja uživaju branioci BiH razlikuju od kantona do kantona, borci smatraju ključnim donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.