U posjeti kompaniji „Ibra“ d.o.o Tuzla -Prepoznatljivi po toplotnom pocinčavanju

Postupak pocinčavanje je kratak, jednostavan i što je najvažnije uvijek je na prvom mjestu kvalitet konačnog proizvoda.

Fabrika za toplotno pocinčavanje „Ibra“ d.o.o. Tuzla osnovana je 23. marta 1996. godine. Iako je registrovana kao Institut za ispitivanje materijala,  djelatnost fabrike proširena je na poslove koji se odnose na grijanje, vodu, montažne hale, atestiranje zavarivača te snimanje zavara. Poseban uspon kompanija je  doživjela  otvaranjem hale u kojoj se vrši toplotno pocinčavanje, po čemu je prepoznatljiva kako na tržištu BiH tako i van njenih granica.

-Radeći sa ESFOR-om dosta objekata, ukazala se potreba za cinčanjem. Tako smo otvorili malu cinkaonu, sa malo kapaciteta i hladnim postupkom. Kasnije smo počeli sa radom toplog cinčanja, sa malim kapacitetom. Kada smo vidjeli  da ovo tržište faktički nema pocinčavanja, opredjelili smo se da radimo ovu cinkaonu, kapaciteta 25 tona na dan. Ve od prvog dana smo imali posla. Radili smo u jednoj smjeni, kasnije smo počeli raditi u dvije smjene, u ljetnoj sezoni i u tri.  Za ovakve poslove ne postoji škola. Mi smo primili ljude, i tako obučili vlastiti kadar, priča  dipl. ing. maš.Ibrahim Bosankić, vlasnik i direktor  Ibra d.o.o Tuzla.

Cinkarna „Ibra“ d.o.o radi za tržište BiH, pri čemu od toga što rade, 60% opreme je za izvoz. Oni nisu direktni izvođači, već pod izvođači. Kompanije naprave, u ovoj cinkarnoj ocinče i onda dalje izvoze na inostrano tržište.

Ovi koji naprave, kod nas ocinčaju i to dalje ide za Austriju, Njemačku, Italiju, Švedsku, Švajcarsku, Holandiju, Dansku i mnoge druge. Posjedujemo sve certifikate po evropskim standardima. Što se tiče kvaliteta, nemamo nikakvih problema. Ukazuje nam se potreba da radimo sa još više opreme. Nismo u mogućnosti da sa našim postojećim kadama, koje su veličine šest metara i dubine dva metra, radimo komade veće od deset metara, a ima potrebe i da se rade do 18 metara, ističe direktor Bosankić.

U skorije vrijeme planirana su ulaganja u izgradnju hale, kapaciteta 60 tona na dan. To proširenje otvorit’ će uslove rada elemenata do 18 metara. Osim  što će time doprinijet proširenju proizvodnje, otvorit’ će se uslovi za zapošljavanje još oko 50 radnika. Sa već postojećom radnom snagom, zapošljavanjem novih, u kompaniji će imati preko 90 zaposlenih.

-Sve što radimo je od vlastitih sredstava. Konstantno ulažemo u ono što je neophodno za što bolje uslove rada. Imamo dobar prostor, što je od izuzetnog značaja za naše poslovanja. Uradili smo prilaz prema kompaniji-asfaltni put, dužine 180 metara. Iz vlastitih sredstava smo uložili 42 hiljade.

Uskoro planiramo završiti i rasvjetu, također svojim sredstvima, jer opština ne može, kazao je direktor Bosankić.

Ono što im trenutno predstavlja problem je snadbijevanje cinkom, koji je prema riječima direktora dosta poskupio. Dakle, sa 1.500 eura otišao je na 3.500 eura.

U takvoj situaciji mi nismo poskupjeli. Ostali smo sa istim cijenama. Čak smo sad preko Konga, Malezije, Kine i Irana uvesti cink, čime smo se faktički „prestrojili“ da sad radimo sa nešto nižom cijenom. Negdje oko 10 %. Iako je cink poskupio, mi smo uspjeli naći način da prilagodimo cijene, koje su sada i niže, istakao je direktor Bosankić.

Najveći broj klijenata su zapravo oni koji se bave obradom i zaštitom metala u BiH.

-Naš najveći klijent je Elektoprivreda BiH za koje izrađujemo stubove i svu potrebnu infrastrukturu. Držimo putnu infrastrukturu, firme koje rade metalne konstrukcije, dalekovodi su svi naši. Sad smo dobili posao od 650 tona dalekovoda. To uglavnom ide preko Banjaluke, ističe direktor Bosankić.

Kompanija Ibra d.o.o važi za jednu od društveno-odgovornih kompanija, koje nastoje konstantno davati podršku brojnim organizacijama, klubovima, ali i mjesnoj zajednici prilikom organizacije manifestacija.

-Finansiramo nogometni klub Pasci, ustanove koje imaju socijalnu dimenziju, invalidsko streljački klub, ali i manifestacije koje se održavaju u mjesnoj zajednici… Smatram da treba svakome pripomoći, a ne ostaviti isključivo za sebe. Tada znam da nikad nismo sami, kazao je vlasnik Ibra d.o.o.

Mubina Biščić