U Lukavcu počinje realizacija projekta vrijednog pet miliona KM

Ugovor za izvođenje radova odvodnje oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac, koji ima slabo razvijenu infrastrukturnu mrežu za odvodnju oborinskih i otpadnih voda zbog čega dolazi do velikih problema, plavljenja ulica, stambenih jedinica, poslovnih objekata ali i do paralisanja komunikacije u gradu potpisan je nedavno.

Izvođač radova je uveden u posao i time započinje realizacija generacijskog projekta koji će donijeti apsolutno poboljšanje usluga odvodnje oborinskih i otpadnih voda, poboljšanje životnih uslova građana, kao i bolju zaštitu okoliša.

Ukupna vrijednost izvođenja radova je 5.104.202,79 KM sa uključenim PDV-om, a rok za izvođenje radova je 350 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao, prenosi Akta.

Mjesto izvođenja radova je područje grada Lukavca i dio kolektora paralelno sa magistralnom cestom M4 do Koksare.

Projekat WATSAN ima za cilj razdvajanje otpadnih voda od kišnice i njihovo usmjeravanje prema prečistaču.

Prva faza odvodnje oborinskih voda počinje od ulice Muhameda Hevaija Uskufija (objekat Bagremik), pa do fudbalskog stadiona Jošik i to niz ulice Trg slobode, Patriotskog fronta, Vase Pelagića, Sarajevska, Kulina bana te prodorom ispod pruge Tuzla-Doboj, pruge u krugu kompanije Sisecam do potoka Lukavčić.

Na taj način će više od pola grada biti rasterećeno od oborinskih voda koje su  išle u jedan jedini postojeći  mješoviti kolektor koji je također završavao u Lukavčiću u neposrednoj blizini magistralnog puta Tuzla-Doboj.

Projektom je također predviđeno čišćenje i uređenje potoka Lukavčić od pruge do ušća u Spreču.

Ovom prilikom, Općinski načelnik Edin Delić kazao je: “Očekuje nas jako puno radova. Radi se o projektu koji treba da odvoji atmosferske od kanalizacionih, septičkih voda, koji treba da osigura prikupljanje atmosferskih voda tako da se spriječi učestalo plavljenje grada Lukavca, da ih izvede iz gradske zone na siguran način, i s druge strane da septičke vode, kanalizaciju prikupi i odvede do kolektora. To je prva faza radova koji će trajati duže od godinu dana. Danas smo uveli izvođače u radove, osigurali sve tehničke, finansijske i druge pretpostavke da ovaj projekat krene.”

Općinski načelnik Edin Delić ovom prilikom je zamolio građane općine Lukavac da imaju razumijevanja i strpljenja prilikom izvođenja radova zbog kojih će dolaziti do otežanog kretanja i saobraćanja.