SZZTK: Objavljen poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je objavila poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022. Radi se o mjeri „Sužba u saradnji sa poslodavcima 2022“.

Pozivaju se poslodavci koji imaju potrebu da zapošljavaju radnike i da koriste sredstva za sufinansiranje po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera „Sužba u saradnji sa poslodavcima 2022“, da mogu, počev od 04.11.2022. godine, podnijeti Službi za zapošljavanje TK:

  1. Obrazac SP / Zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“, popunjen, potpisan i ovjeren, uz koji je potrebno priložiti
  2. Originalno Uvjerenje Porezne uprave FBiH, o izmirenim porezima i doprinosima, ne starije od 30 dana od dana objave ovog Obavještenja, na kom će pisati namjena korištenja uvjerenja (npr. sufinansiranje zapošljavanja po Programu,…) ili Sporazum s Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa,
  3. Obrazac SO (Obrazac o sufinansiranim osobama), objavljen na web Službe dana 04.11.2022.godine

OPŠTE NAPOMENE:

  1. Na web-u Službe za zapošljavanje TK su 02.11.2022.godine, radi detaljnijeg informisanja poslodavaca, objavljeni dokumenti u vezi sa Programom sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“, odnosno Program sufinansiranja zapošljavanja 2022 i SP Obrazac.
  2. Poslodavac može zaključiti jedan ugovor o sufinansiranju po mjeri Služba u saradnji sa poslodavcima, s tim što ukupan broj sufinansiranih osoba po svim mjerama Programa, što uključuje i mjeru Služba u saradnji sa poslodavcima 2022, ne može biti veći od 20 po kantonu.
  3. Ukoliko zahtjev poslodavca bude validan, Služba o zahtjevu obavještava Federalni zavod za zapošljavanje koji vrši provjeru u skladu sa Programom, a nakon uspješno izvršene provjere, Federalni zavod za zapošljavanje daje saglasnost putem e-maila, Službi za izradu i zaključivanje ugovora o sufinansiranju.
  4. Poslodavac može zaposliti osobu najranije momentom davanja saglasnosti od strane Zavoda.
  5. Nezaposlena osoba mora biti prijavljena na evidenciju nezaposlenih najmanje dan prije podnošenja zahtjeva za sufinansiranje / Obrazac SP 2022.

SP Obrazac – Zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“ se može podnijeti od 04.11.21022.gopdine od 8,00 sati, u vremenu dok Služba ne zaprimi dovoljan broj zahtjeva naspram raspoloživih sredstava, nakon čega će Služba obustaviti prijem zahtjeva i na web Službe obavijestiti poslodavce da se dalje zahtjevi neće primati.

SP Obrazac / Zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“, se podnosi  isključivo neposredno JU Služba za zapošljavanje TK na adresu: Tuzla, Bosne Srebrene bb, u vremenu od 8 do 15 sati.

Program i potrebne obrasce možete preuzeti na linkovima ispod:

PROGRAM
OBRAZAC o sufinansiranim osobama
OBRAZAC SP 2022