Planska isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 06.11.2022. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Srebrenika:

– u ulicama: Reufa Hodžića, 21.divizije i Muhsina Rizvića u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Džemala Bijedić, 21.Juni, Nedžada Šečića, Hsana Kikića, Huseina Kapetana Gradaščevića, Varoških Polja, Mije Gudeljevića, Radnička, Alije Izetbegovića, Kulina Bana, Bosasnkih Branilaca, Zlatnih Ljiljana, Marta, 21. Srebreničke Brigade, 25. novembra, 221. Oslobodilačke Brigade, 9. Septembra, Kiseljačka, Derviša Sušića 16. Muslimanske Brigade, Tuzlanskog Odreda te naselj: Bare, Rapatnica, Donji Moranjci, Uroža, Šahmeri, Seona, Behrami, Dedići, Padališta, Duboli Potok, Lipje, Cage i Krečana u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Kosica, Prečistači, Fana, Babunovići, Lušnica, Babunovići Čitaonica, Ćehaje 3, Šehovina i Ferizovići u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.