U Tuzlanskom kantonu počinje vakcinisanje trećom dozom

Nakon što je savjetodavno tijelo za imunizaciju preporučilo Federalnom ministarstvu da se krene sa vakcinacijom trećom dozom vakcine protiv korona virusa u Tuzlanski kanton je za te namjene danas stiglo više od 4000 Pfizer vakcina. Pored ovih stiglo je 1000 doza vakcina proizvođača Moderna i 3500 doza Pfizer vakcine namijenjene za vakcinaciju građana prvom dozom.

Osobe kojima se preporučuje vakcinacija buster dozom, odnosno trećom dozom su one kategorije, koje su najosjetljivije, najslabijeg imunog sistema i slabijeg odgovora na vakcinaciju. Procjenjuje se da je takvih osoba malo, nakon čega će se krenuti sa vakcinacijom po prioritetnim grupama

To su zdravstveni radnici i pomoćno osoblje u zdravstvenim institucijama, osobe zaposlene u socijalnim institucijama, kao što su domovi za stara lica, osobe preko 75 godina, a onda i druge kategorije stanovništva i naravno uvažavajući i osobe koje mogu biti mlađe životne dobi”, istakao je prim.dr. Blaško Topalović, mr. med. sci. specijalista epidemiologije ZZJZ TK.

Prvi u procesu vakcinacije trećom dozom trebali bi biti zdravstveni radnici.

“Očekujemo samo još od UKC tražimo orijentacioni broj osoba koje će se vakcinisati u ovom periodu od ove tranše čisto da možemo napraviti kvalitetan raspored distribucije i prema drugim zdravstvenim institucijama, naravno da očekujem da će zdravstveni radnici, a ko treba da bude predvodnik ove aktivnosti ako ne zdravstveni radnici”, dodaje Topalović.

Obzirom da u posljednje vrijeme u TK ne pristižu vakcine proizvođača Astra Zeneca, a domovi zdravlja raspolažu sa malom količinom, kojima rok ističe krajem novembra, revakcinacija trećom dozom dozvoljena je i kombinacijom vakcina, naravno uz preporuku ljekara.

“Obzirom na dosadašnju praksu mi smo preporučavali da se revakcinacija dakle treća doza, da se uglavnom radi sa vakcinama koje odgovaraju primarnoj seriji primarne dvije doze, međutim moguća je i kombinacija”, zaključio je prim.dr. Blaško Topalović, mr. med. sci. specijalista epidemiologije ZZJZ TK.

Proces vakcinacije svim dozama vakcina, protiv koronavirusa odvijat će se paralelno, a prioritet je davanje prve i druge doze. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona do 7. novembra prvom dozom vakcinisano je 28,31 posto građana starijih od 18 godina, a sa drugom dozom 25,1 posto.