Stanovi za raseljene u Živinicama, potpisan ugovor za izgradnju tri zgrade

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić potpisao je sa načelnikom Općine Živinice Samirom Kamenjakovićem i sekretarom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Antom Iljkićem sporazum za izgradnju 129 stanova za raseljene na području Živnica u okviru projekta CEB II (Zatvaranje kolektivnih centara).

Sporazum predviđa izgradnju tri stambene zgrade u živiničkim naseljima Barice, Kovači i Šarenjak, u kojima će domove naći 354 raseljena lica, koja trenutno žive u neuslovnom ambijentu kolektivnih centara Karaula, Višća, Barice, Kovači i Šarenjak na području općine Živinice.

„Ovaj projekat jedna je od aktivnosti koju s posebnim ponosom provodimo. Na području Federacije, nažalost još uvijek postoje kolektivni centri, u kojima stanuje još uvijek oko 5 hiljada raseljenih. Posvećeni cilju osiguranja dostojanstvenog i uslovnog smještaja za sve te ljude, u dosadašnjem toku ovog mandata povećali smo napore i ubrzali proces i ostvarili pomake“, kazao je Ramić.

Dodao je da su u Tešnju i Maglaju otvoreni građevinski radovi na zgradama, u desetak općina su započete procedure, a uskoro će započeti gradnja i u Tuzli.

„Sada je došao red da projekat CEB donese radosne vijesti za raseljene u Živinicama. Finansijski gabariti projekta, čija je vrijednost za BiH 104 miliona, su impresivni, ali je još važnija njegova humana misija i vrijednosti koje sa sobom nosi – solidarnost, briga i podrška onima kojima je ona potrebna“, poručuje federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Projekat CEB II provodi Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, kroz kreditna sredstva odobrena od strane Razvojne banke Vijeća Evrope, a ukupna vrijednost projekta za Živinice je 4,7 miliona eura.

Općinske vlasti u Živinicama već su osigurale zemljište za izgradnju objekata, te preuzele obavezu prikupljanja potrebne dokumentacije, kao i osiguranja priključaka na vodovodnu, elektroenergetsku i druge mreže.

Kroz zajednički napor institucija vlasti bit će proveden proces odabira arhitektonskih planova i izvođača radova, kao i krajnjih korisnika – raseljenih lica, koja će po završetku gradnje, dobiti na korištenje stanove po principu javnih stambenih rješenja.

(Nezavisni.ba)