Savez RVI TK: Stalna borba za veći obim prava za RVI nikad neće prestati

Čelnici Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona prezentirali su ostvarene rezultate rada u 2018. godini, te naglasili neke od aktivnosti i ciljeva za narednu godinu.

Predsjednik Saveza RVI TK Fahrudin Hasanović je naglasio da je Savez realizovao sve zacrtane ciljeve u 2018, ali da stalna borba za bolji i veći obim prava za ratne vojne invalide nikada neće prestati, te da se u kontinuitetu radilo na poboljšanju statusa RVI i članova njihovih porodica s područja TK, RS i Brčko Distrikta i niz drugih aktivnosti, saopćeno je iz Saveza RVI TK.

– Savez je aktivno pratio implementaciju Zakona o osnovnim pravima branilaca i članova njihovih porodica, te inicirao izmjene i dopune spomenutog zakona u smislu povećanja lične i porodične invalidnine, kao i izmjene i dopune svih podzakonskih akata koji regulišu prava iz oblasti boračko invalidske zaštite. Aktivno je sudjelovao u samom postupku revizije RVI s ciljem što bržeg i kvalitetnijeg završetka postupka revizije RVI, kao i upoznavanje svih ORVI članica Saveza o pravima i obavezama u cjelokupnoj proceduri postupka revizije – kazao je Hasanović.

Inicirane su izmjene i dopune Zakona o povoljnom penzionisanju RVI u smislu da pravo na povoljnu penziju imaju svi RVI koji su proglašeni vojno nesposobni bez obzira na procenat invalidnosti, a isti su zakasnili podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava po Zakonu iz 2013. godine.

SRVI TK je insistirao na potpunoj implementaciji Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica s tim da je veliki broj djece RVI ostvarilo pravo na stipendiju. Po raspisanom oglasu za odrađivanje pripravničkog staža ovo pravo je ostvarilo 85 djece RVI, tako da odrađivanjem pripravničkog staža stiču uslov za prvo zapošljavanje.

Aktivnosti Saveza RVI TK su se vodile na pomoći socijalno ugroženim ratnim vojnim invalidima kroz jednokratne novčane pomoći kao i obezbjeđivanje veće količine prehrambenih paketa.

Pomoć RVI se ogledala i u nabavci lijekova koji se ne nalaze na esencijalnoj listi. Savez je pokrenuo inicijativu za izmjenu dopune Odluke o proširenom pravu iz oblasti zdravstvene zaštite, čijim je usvajanjem znatno poboljšana zdravstvena zaštita RVI, kroz samo liječenje i ostvarivanje prava na ortodsko-protetska pomagala.

– Savez je krenuo u proceduru stvaranja jedinstvene baze podataka za RVI s područja TK, Brčko Distrikta i RS, odnosno otpočeli smo nabavku računarske opreme za 19-ORVI-a članica Saveza. Vodili smo aktivnost u smislu pomoći za RVI koji su se vratili u prijeratno mjesto prebivališta RS, a ista se ogledala u nabavci neophodnog školskog pribora za djecu RVI povratnika, dodjeli JNP kao i dodjeli prehrambenih paketa za povratnike u RS – kazao je Hasanović.

Članovi Saveza su bili nosioci aktivnosti obiježavanja 26. godišnjice od osnivanja 2. Korpusa ARBiH, a organzacijom mirnih prosvjeda u Sarajevu data je i podrška optuženim komandantima Armije RBiH generalu Atifu Dudakoviću i Naseru Oriću.

Hasanović dodaje da Savez RVI TK očekuje aktivna borba za prava RVI i članova njihovih porodica kroz izmjene i dopune svih zakona i podzakonskih akata iz oblasti boračko invalidske zaštite na svim nivoima vlasti.

(nezavisni.ba)