Povratnici u entitet Republika Srpska i dalje imaju pravo na liječenje u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona, na današnjoj vanrednoj sjednici  donijela je  odluku kojom se povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku i u 2019. godini omogućava kontinuitet ostvarivanja prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite, specijalističko – konsultativne i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finasiranja tih prava.

Uslovi za ostvarivanje ovih prava su dokaz da je povratnik imao status raseljenog lica i CIPS-ovu ličnu kartu izdatu u općini u entitetu Republika Srpska. Sredstva potrebna za finansiranje ovog prava obezbjeđuju se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz ukupnih sredstava namijenjenih za neposrednu zdravstvenu zaštitu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u visini do 1.785.000,00 KM.

Također, u cilju obezbjeđenja adekvatne zdravstvene zaštite povratnika u RS tokom tekuće 2018. godine neophodno je obezbijediti dodatna sredstva za zdravstvene ustanove sa područja grada Tuzle i općine Banovići. S tim u vezi, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, te time osigurala nedostajuća sredstva za tekuću godinu, saopćeno je iz Odjela za informisanje Vlade TK.

(fejm.ba)