Sapoštenje Sindikalne podružnice: Uposlenici Doma za djecu bez roditeljskog staranja rade pod pritiskom

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (u daljem tekstu Dom) u posljednje vrijeme se susreće sa sve većim pritiscima Centara za socijalni rad i resornog Ministarstva, za prijem djece u Prihvatilište za djecu i Dom koja ne ispunjavaju uslove za prijem i smještaj.

Način na koji se žele smještati djeca u Ustanovu nalaže od nas kao uposlenika da kršimo Pravilnike, Uputstva, Odluke, Procedure i druge propise koji regulišu rad Doma što sve stvara ogroman pritisak i otežava cjelokupan rad Doma. Moramo istaći da ne postoje posebni/otežani uslovi rada, koji bi na neki način olakšali rad uposlenika, koji su u direktnom radu sa djecom kao što je to propisano za radnike u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Pored nemilih dešavanja u posljednje vrijeme vezanih za odbijanje zahtjeva za prijemom i smještaj djeteta povratnika u Prihvatilište za djecu i medijskih tekstova, pojavio se i problem uplitanja u navedenu problematiku pojedinih udruženja koja nemaju nikakve veze sa pomenutim dešavanjima i radom Doma, što baca ružnu sliku kako o radu i trudu radnika tako i Doma.

Napominjemo da je djete, kojem nije odobren prijem i smještaj u Prihvatilište za djecu, ranije bio smješten u Domu i da je tokom ranijeg boravka, nanosio fizičke i psihičke povrede drugoj djeci a sve je kulminiralo kada je pokušao metalnom rešetkom nanijeti tjelesne ozljede stručnom saradniku odgajatelju ne razmišljaljući o posljedicama, pogodivši ga u predjelu leđa, dok je radio svoj posao sa djecom.

Povodom ponovnog pokušaja smještaja navedenog djeteta u Prihvatilište za djecu radnici su izrazili svoje ogromno nezadovoljstvo (njih 30) i dali pisanu podršku odluci direktorice da poštuje akte na snazi i da ne primi dijete u Dom, koje je nanosilo psihičke i fizičke povrede drugoj djeci i radnicima, kao i nanošenje namjerne materijalne štete Domu u više navrata, na način da su se radnici 19.01.2024.godine okupili u ustanovi u večernjim satima u znak neslaganja i izražavanja protesta protiv takvog ponašanja.
O svemu ovome postoji relevantna dokumentacija u Ustanovi.

Na ovo saopćenje Sindikat je prinuđen i zato pozivamo sve nadležne organe da preduzmu neophodne mjere potrebne za stvaranje adekvatnih uslova za rad Doma kao ustanove za smještaj djece sa jasno definisanim smetnjama, a koje Dom ne može rješavati. Takođe, ovim putem želimo skrenuti pažnju na činjenicu da uposlenici Doma i Prihvatilišta za djecu zbog svega navedenog nisu u mogućnosti da svoje radne zadatke obavljaju jer svakodnevno zbog navedenih faktora rade pod ovim negativnim uticajima u vrlo teškim uslovima, nemaju adekvatnu zaštitu prava iz radnog odnosa, uključujući i neadekvatnu odgovarajuću zaštitu od nasilnog ponašanja djece.

Obratili smo se i Sindikatu Osnovnog obrazovanja čiji smo članovi, te smo u ovome dobili njihovu punu podršku kako bi uz sve uključene strane pronašli najbolje riješenje za navedenu problematiku za ubuduće, a sve u najboljem interesu djece, kao i zaštiti radničkih prava i stvaranja optimalnih uslova za rad, poštujuću Pravilnike, upustva, odluke i procedure koje su na snazi.
Predsjednik sindikalne podržnice.

Emir Paočić