Sačinjen plan jesenje sjetve u TK: Ove godine će biti zasijano više hektara

Vlada TK je usvojila Plan jesenje sjetve za područje našeg kantona za 2021. godinu. Plan je sačinjen je na osnovu općinskih/gradskih planova jesenje sjetve, a njime je predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 8.100 ha. Posmatrajući strukturu žitaricama se planira zasijati 5.774 ha što je 71,29% ukupnog plana sjetve, a više je za 68 ha odnosno za 1,19 % u odnosu na sjetvu 2020. godine.

Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.852 ha, što je 47,56% od ukupnog plana, a to je, više u odnosu na prošlogodišnju sjetvu za 42 ha odnosno za 1,10 %. Plan sjetve povrća je 623 ha što je za 28,1 ha više nego prošle godine. Krmnim biljem planirano je zasijati 1.688 ha i to je za 81 ha odnosno 5,04%, više nego 2020. godine. Na području općina Banovići, Doboj Istok, Kalesija, Lukavac i Teočak i gradova Srebrenik, Tuzla i Živinice u odnosu na prošlogodišnju sjetvu, planirana jesenja sjetva je na nešto većim sjetvenim površinama.

Povećanje sjetvenih površina se kretalo od 2,8% na području grada Živinice do 40,28% na području Teočaka. U ostalim općinama i gradovima planirana jesenja sjetva je nešto manja u odnosu na prošlu godinu.