Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost građevinarstva u FBiH, zagarantovana minimalna satnica od 3,25 KM

Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala FBiH potpisali su u Sarajevu Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH.

Predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala FBiH Murat Škamo izjavio je nakon potpisivanja da je ugovorom zagarantovana minimalna satnica od 3,25 KM, što znači da minimalna plata iznosi oko 650 KM, bez ostalih naknada.

Džemal Hasković, predsjednik Pregovaračkog tima UPFBiH/Grupacije poslodavaca za djelatnost građevinarstva pri UPFBiH, istakao je da su nastojali da ugovorom budu zadovoljni i radnici i poslodavci.

Naveo je da su lako postigli dogovor oko 95 posto tema koje obuhvata kolektivni ugovor i zahvalio svim učesnicima u pregovorima.

„Ovaj Kolektivni ugovor  rezultat je maksimalnih napora poslodavaca i sindikata. Svi zajedno očekujemo da i nadležne institucije vlasti daju svoj doprinos povećanju minimalne plaće na način da smanje opterećenja na rad na maksimalno 30 posto, donesu odredbe o zakonu o dobiti kojim će se reinvestiranje osloboditi plaćanja poreza na dobit te smanje i ukinu brojne parafiskalne namete koje su poslodavci obavezni plaćati“, kazao je Hasković.

Murat Škamo je naglasio značaj potpisivanja Kolektivnog ugovora za građevinsku djelatnost u FBiH, tim prije što je ovo prvi ugovor koji se potpisuje nakon 20 godina.

„Osim dogovorene satnice koja sada iznosi 3.25 KM neto, utvrđeni su i dodaci na plaću i to za prekovremeni rad najmanje 20 posto od neto satnice, noćni rad najmanje 25 posto od neto satnice, rad na dan sedmičnog odmora najmanje 30 posto od neto satnice te rad u dane praznika koji su po zakonu neradni najmanje 50 posto od neto satnice“, rekao je Škamo.

Kolektivni ugovor zaključen je na period od godinu dana. Potpisanim Kolektivnim ugovorom reguliraju se pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, važenje Kolektivnog ugovora, način utvrđivanja plaće i naknada plaće, utvrđivanje najniže satnice i niže od najniže satnice, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada;, naknada plaće u slučaju smrti radnika i člana uže porodice, za vrijeme odsustva sa rada, za vrijeme bolesti radnika i u vrijeme rada na terenu.

Također se reguliraju i način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, uslove i visina naknade plaće zbog odsustva sa radnog mjesta žene za vrijeme trudnoće u slučaju kad ne može biti raspoređena na druge poslove, pravo na otpremninu, uslovi za rad sindikata,, postupak kolektivnog pregovaranja i načina mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, postupak kolektivnog pregovaranja, zaključivanja i otkazivanja kolektivnog ugovora te drugih pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca i radnika koja nisu ili nisu u cijelosti uređena Zakonom o radu i drugim propisima, odnosno, pitanja za koja je Zakon predvidio da će biti uređena kolektivnim ugovorom.

Potpisani Kolektivni ugovor će se početi primjenjivati dan nakon objavljivanja u Službenim novinama.

Izvor: RTV Lukavac