Agencija za lijekove BiH: Nalaz kvaliteta kisika s UKC-a RS nije validan

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH rekli su danas da nalaz kontrole kisika koji je UKC-u RS distribuirala firma TGT Tehnogas i koji je danas predstavljen na press konferenciji u Banjoj Luci – nije validan, prenosi Klix.Kako su rekli, kontrola kvaliteta lijekova u Bosni i Hercegovini se obavlja u Kontrolnoj laboratoriji agencije, a koja je u mreži Službenih kontrolnih laboratorija za lijekove (OMCL – Official Medicine Control Laboratories).”Svaki lijek, uključujući i medicinski kisik koji je prošao postupak registracije u Bosni i Hercegovini treba imati dozvolu za stavljanje lijeka u promet, treba biti proizveden i kontrolisan od ovlaštenog proizvođača u skladu s tom dozvolom, kontrolisan od agencije ili druge laboratorije koju ovlasti agencija, i distribuiran u Bosni i Hercegovini od ovlaštenog veleprometnika”, kažu iz agencije.

Istakli su da u zemljama Evropske unije kao i regiona postoje nadležna tijela za lijekove s istim ovlastima te da je svrha postojanja Agencije osiguranje sigurnih, kvalitetnih i djelotvornih lijekova na tržištu Bosne i Hercegovine, odnosno zaštita javnog zdravlja.

Dodali su da za specifične analize agencija, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima, može angažovati drugu laboratoriju, koja se također nalazi u mreži Službenih kontrolnih laboratorija za lijekove, odnosno laboratoriju priznatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine.

“Slijedom navedenog, nalaz uzorka kisika, izdat za kisik koji je stavljen u promet, a da nisu ispunjeni zahtjevi iz Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, a koji je pri tome uzorkovan od neovlaštene osobe i kontrolisan od neovlaštenog laboratorija, ne može biti validan te se pojedine izjave o njegovom odgovarajućem kvalitetu ne mogu smatrati utemeljenim”, zaključuju.

Na kraju saopćenja postavljaju pitanje: “Da li su zakoni u Bosni i Hercegovini jednaki za sve?”

Podsjećamo, premijer Republike Srpske Radovan Višković i ministar zdravlja Alen Šeranić saopćili su danas da je laboratorija iz Beograda dobila rezultate analize kisika iz banjalučkog UKC-a, koji govore da se koristi medicinski kisik za liječenje pacijenata.