RMU Đurđevik:Pristiže nova mehanizacija

U RMU Đurđevik čine napore na stabilizaciji proizvodnje uglja.Do sada je to bilo otežano zbog dotrajale mehaniazccije, ali u posljednje vrijeme dolazi nova oprema.

To je od posebne važnosti za površinsku eksploataciju uglja, o čemu direktor mr.Samir Hadžić kaže:

“Mada teško, uspijevamo nabaviti novu mehanizaciju, što će nam pomoći da dostignemo zaostalu otkrivku i pripreme ležišta uglja na PK Potočari za narednu godinu.Još ranije smo nabavili 3 damper kamiona, nosivosti od 130 i 140 tona, vlastitim ulaganjima ,prošlog mjeseca smo nabavili rovokopač, zapremina kašike jedan kubni metar. Sve to od velike je važnosti za stabilizaciju proizvodnje uglja”, rekao nam je Hadžić.

Ovih dana lijepo je vidjeti na površinskoj eksploataciji nove kamione velike nosivosti, koji će u znatnoj mjeri doprinijeti bržoj realizaciji planova otkrivke čvrste mase./Š.G./