RMU Banovići:Proizvodnja na površinskim kopovima po planu

Proizvodnja uglja na površinskim kopovima rudnika “Banovići” teče u skladu sa planom poslovanja za 2020. godinu. Na kumulativnom nivou proizvodnja uglja iznosi 94,42% od planirane, dok je proizvodnja otkrivke realizovana sa 101,12% preko plana.

Više o ovogodišnjoj proizvodnji i planovima za naredni period razgovarali smo sa tehničkim rukovodiocem Površinske eksploatacije uglja Ekremom Demirovićem. Prema njegovim riječima trenutno nema razloga za brigu kada je u pitanju proizvodni proces na kopovima, a vrše se i velike priprema za nadolazeći period u vidu održavanja i obezbjeđenja potrebne pouzdanosti opreme. Trenutno na otkrivci neometano rade pet bagera, dok dva bagera rade na kopanju i utovaru uglja.

Većih problema nije bilo ni tokom godine što su pokazali i dosadašnji rezultati, koji su više nego dobri obzirom da se ulazi u četvrto tromjesečje.

Spremni za preuzimanje cjelokupne proizvodnje na nivou Rudnika

Obzirom da je Podzemna eksploatacija uglja ušla u zastoj u proizvodnji zbog prebacivanja širokog mehanizivanog čela u novo otkopno polje, površinski kopovi na mjesec dana biće nosioci cjelokupne proizvodnje Rudnika. Iz ovog pogona ističu da su u potpunosti spremni i da ih ta činjenica ne plaši obzirom da imaju dovoljne količine otkrivenog uglja, koji po količini i kvalitetu može zadovoljiti potrebe potrošača. Ovo je još jedan od razloga da se u međuvremenu što aktivnije radi na podizanju mehanizacije i u skladu sa tim potpisani su ugovori za motore i rezervne dijelove čija se isporuka čeka. Očekivati je da pogon Podzemna ekspolatacija sa završetkom prebacivanja mehanizovanog širokog čela nastavi sa proizvodnjom uglja, da bi pogon Površinska eksplaotacija uglja mogla ponovo uspostaviti nesmetani rad na proizvodnji kako otkrivke, tako i uglja.

Izgradnja transportnog sistema u završnoj fazi: U toku montaža drobilica

Radovi na izgradnji transportnog sistema za odvoz otkrivke na površinskom kopu „Turija“ sve više se intenziviraju. Trenutno se radi na montaži drobilica. Jedna drobilica je već postavljena dok se za postavljanje druge trenutno vrše pripremni radovi. U međuvremenu je održan i sastanak sa konzorcijem firmi zaduženih za izgradnju kako bi bila izdata tehnička rješenja za postavljanje motora i reduktora. Postavljanjem drobilica posao izgradnje transportnog sistema bio bi završen u procentu od 80%, a da bi bio kompletan potrebna je ugradnja odlagača za koji je potpisan ugovor i koji je u proceduri nabavke. Iako neće biti do kraja završen, transportni sistem bez odlagača mogao bio biti pušten u rad do kraja godine. Prvi pomaci osim bržeg transporta otkrivke, mogli bi se vidjeti na uštedi damper kamiona, koji će biti angažovani za druge poslove na otkrivci. Prava produktivnost transportnog sistema u vidu velikog povećanja na realizaciji otkrivke dobit će se ugradnjom odlagača, odnosno kompletiranjem transportnog sistema.

Pomoćna mehanizacija ključni faktor u održavanju kontinuirane proizvodnje

Nedostatak pomoćne mehanizacije uglavnom je ključni problem u procesu proizvodnje. Teški uslovi rada i niže etaže nerijetko uzrokuju kvarove mašina pa je osposobljavanje mehanizacije na ovom pogonu svakodnevni posao.

Loše stanje i manjak pomoćne mehanizacije na kopovima posebno se odražava na ispravnost damper kamiona, na potrošnju guma i rezervnih dijelova. Takođe neadekvatno održavanje trasa stvara loše stanje oko bagera i uveliko ometa proizvodni proces. Mnogo toga zavisi od sistema održavanja, ali i od poštivanja dogovora od strane dobavljača. Prema riječima tehničkog rukovodioca površinske eksploatacije na to treba obratiti posebnu pažnju i uvesti adekvatne mjere za one koji ne poštuju dogovor. Rudnik “Banovići” poznat je po velikim ulaganjima u modernizaciju opreme ali i po tome da svoje obaveze prema dobavljačima uredno ispalćuje, a nerijetko ima problem za zakašnjelim isporukama koje ugrožavaju proizvodni proces. Ovdje se radi o dobavljačima koji su u Rudniku dugi niz godina i njihova obaveza, koju garantuju ugovorima, je da na vrijeme isporučuju rezervne dijeove i bilo bi korektno da se drže tih dogovora, odnosno potpisanih ugovora, s obzirom da na pouzdanost mehanizacije uveliko utiče isporuka rezervnih dijelova na vrijeme.

Nove nabavke u cilju povećanja pouzdanosti opreme i povećanja produktivnosti rada

U cilju adekvatne pripreme za nadolazeći period na površinske kopove do kraja godine stići će novi greder CAT-16 koji će u velikoj mjeri poboljšati stanje po pitanju pomoćne mehanizacije. Za njegovu nabavku nedavno je potpisan ugovor u vrijednosti od 1,5 miliona KM, a isporuka se očekuje do kraja godine. U skorijoj budućnosti planirana je i nabavka novog buldozera koji će olakšati proizvodnju uglja iz nižih etaža. Završena je potrebna dokumentacija i tender je raspisan./Press RMU Banovići/