Rekonstrukcija dvije ceste u Srebreniku: Odobreno 200 hiljada KM

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju izmjene Programa investiranja Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

U obrazloženju za izmjenu odluke navedeno je da je općina Srebrenik dopisom od 25.1.2018. godine zahtijevala izmjenu ranije donesene odluke kako bi bili omogućeni razvoj i sanacija lokalne prometne infrastrukture.

Radi se sredstvima iz GSM licence od 200.000,00 KM koja će biti iskorištena za sanaciju i rekonstrukciju dvije ceste u općini Srebrenik u mjesnim zajednicama koje graniče sa općinom Gradačac.

(Nezavisni.ba)