Gračanica: 8.000 domaćinstava lani recikliralo 120 tona otpada

Trebalo je da prođu desetljeća pa da se u Bosni i Hercegovini, po uzoru na razvijene evropske zemlje, počne s organiziranim razdvajanjem ambalažnog otpada.

Time se rasterećuju gradske deponije, a taj isti otpad, odnosno sekundarna sirovina, reciklira se i naprednom tehnologijom od njega pravi novi materijal, potreban privredi.

Svijetao primjer recikliranja zabilježili smo u gračaničkom javnom preduzeću “Komus”, koje je još 2013. godine započelo proces odvajanja ambalažnog otpada u domaćinstvima.

Umjesto na smetljištu, prikupljeni otpad završava u Reciklažnom centru, formiranom u blizini gradske deponije Grabovac. Direktor ovog preduzeća Senad Memić zadovoljan je do sada postignutim rezultatima i kaže da su prošle godine sa 120 tona imali do sada najbolje rezultate u odvajanju otpada i njegovom recikliranju.

– PET i tetrapak ambalaža, karton, papir, PVC vrećice i druga plastična ambalaža više ne završava na našoj gradskoj deponiji, već u našem Reciklažnom centru. Sa 8.000 domaćinstava smo sklopili ugovore o odvajanju reciklažnog otpada, a u akciju su se uključile i sve škole, nekoliko kompanija, vrtić. Finansijski efekti u ovom poslu nisu veliki, ali je značaj odvajanja i recikliranja otpada višestruka, jer mi na ovaj način štitimo čovjekovu okolinu, smanjili smo broj divljih, a manji je i pritisak na gradsku deponiju – kaže Memić.

U Reciklažnom centru za sada su stalni posao dobila tri radnika, a u sezoni se angažira i veći broj ljudi. U formiranju Centra pomoć su pružili Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalni fond okoliša, Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša, Općina Gračanica, a 30 posto sredstava uložio je JP “Komus”.

 (avaz.ba)