REDAKCIJA GLASA TK NAJAVLJUJE MANIFESTACIJU-Lideri biznisa TK 2017.

Novine „Glas TK“ u sklopu projekta „Svijetla strana privrede“ i ove godine organizuju tradicionalnu manifestaciju „Lideri biznisa TK“. U izboru od oko 50 kompanija, stručni žiri je odabrao 15 najuspješnijih.Mnoge kompanije sa područja ove regije, našle su svoje mjesto na ovom i ino tržištu.  Zaslužnici njihovog kontinuiranog uspjeha su predan rad, dobra poslovna ideja i poduzetnički duh. U godini koja je na izmaku, ostavili su trag, proširili kapacitete, proizvodnju, izgradili nove hale, u konačnici i zapošljavali nove radnike.

Lideri biznisa TK 2017.

iz oblasti proizvodnje, građevinarstva, energetike i rudarstva

Babilon d.o.o Tuzla

Kompanija na ovim prostorima egzistira još od 1996. godine. Osnovna djelatnost firme je projektovanje, proizvodnja i prodaja atipičnog pločastog namještaja visoke kvalitete po evropskim standardima. Babilon D.O.O. danas broji oko 120 uposlenih, od kojih dio radi u distribuciji iverice i ostalih repromaterijala, dio u proizvodnji i veleprodaji namještaja, a dio u prodajnom Babilon centru. Proizvodi namještaj za kuhinje, dnevne boravke, spavaće sobe, dječje sobe, zatim američke plakare, ormare, kancelarijski namještaj, kao i ostali pločasti namještaj po zahtjevu kupca. Više od 20 godina iskustva firme jamče kvalitetnu i maksimalnu profesionalnost  i uslužnost. Pločasti namještaj tvrtke Babilon mogu se naručiti po mjeri i želji kupca u bilo kojoj državi članici Europske unije, Bosni i Hercegovini i zemljama bivše Jugoslavije sa uključenim prijevozom i montažom namještaja.

Što se tiče kompletne proizvodnje, Babilon je sa 80% proizvodnje fokusiran na strano tržište (Evropa, Afrika i saudijska Arabija) i 20% na bosanskohercegovačko tržište. Babilon D.O.O. zadovoljava stroge evropske kontrole proizvodnje, kontrole koje prate proizvodni proces od početka, sve do finalnog proizvoda. Namještaj tuzlanske kompanije Babilon izvozi se na tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Austrije, Saudijske Arabije i Španije.

 

Kovan MI d.o.o Gračanica

Kompanija Kovan MI d.o.o, sa sjedištem u Gračanici osnovana je 1996. godine i do danas kontinuirano investira u nadogradnji tehničko-tehnološke podrške i proširenju proizvodnih mogućnosti, kako bi zadržali trend rasta i uspješnog poslovanja.

Zapošljava preko 130 radnika i ostvaruje prosječan godišnji rast od 30 %. Osnovna djelatnost naše kompanije je proizvodnja proizvoda za zagrijavanje stambeno poslovnih i industrijskih objekata uz korištenje isključivo obnovljivih izvora energije (biomase pelet i sunčeve energije).

EKOLINE proizvodi zadovoljavaju sve evropske standarde u pogledu tehničkih karakteristika, kao i najviše standarde zaštite okoliša, a po svojim tehničkim karakteristikama, pristupačnim cijenama i efikasnim servisom, dostupni su domaćim kupcima.

Preko mreže predstavnika u zemlji i inostranstvu, EKOLINE proizvode izvoze na tržišta: Slovenije, Austrije, Holandije, Francuske, Luksemburga, Belgije, Norveške i Rusije, te susjednih zemalja: Srbije, Hrvatske, Crne Gore.

 

Geoservis d.o.o Živinice

Kompanija „Geoservis“ d.o.o osnovana je 2004. godine. Sa radom su počeli 2005. sa jasnom vizijom – biti najbolji u svojoj djelatnosti. Specijalizirani su za  bušenje istražnih hidrogeoloških bušotina, projektovanje hidrogeoloških bušotina i bunara te njihovo operativno izvođenje, dubinsko ispitivanje terena za građenje objekata, projektovanje i izvođenje specijalnih radova u geotehnici, kao i sanaciju klizišta te bušenje na rudnicima.

Profesionalnim pristupom i stručnom osposobljenošću, postali su sinonim za kvalitetu izvođenja ovih radova i samim tim stekli povjerenje dugogodišnjih partnera.

Jedini su na prostoru TK koji se mogu pohvaliti posjedovanjem svega neophodnog za dobijanja većih tendera i izvođenje zahtjevnijih radova. Nikakvo čudo da su u TK broj jedan u svojoj djelatnosti.

Pri tome mislimo na poslove geotehnike za gradnju, ispitivanje tla, geomehaniku, ispitivanje, projektovanje i na kraju sanaciju klizišta, istražna bušenja za rudnike, hidrogeološka istražna bušenja za vodu, bušenja bunara, projektovanje, reviziju i drugo

“Geoservis” sve svoje ugovorene obaveze odrađuje sa vlastitim sredstvima za rad, a to znači da raspolaže sa 7 garnitura za bušenje.

Pored bušaćih garnitura posjeduju svu računarsku opremu za projektovanje iz oblasti registrovanih djelatnosti, kao i stručnim kadrovima iz oblasti geologije i rudarstva za bušenje svih bunara, geoistražnih, pijezometarskih i geomehaničkih bušotina.

 

UNIS TOK d.o.o Kalesija

Tvornica otkivaka i odbojno-vlačnih naprava UNIS TOK Kalesija osnovana je 1984. godine, u okviru sistema UNIS Sarajevo i već u prvim godinama rada afirmisala se kao vodeći proizvođač odbojno-vlačnih naprava na području jugoistočne Evrope.

Ratna razaranja 1992.-1995. godine i raspad jugoslovenskog tržišta imali su izuzetno teške posljedice za UNIS TOK. Ipak, nakon poslijeratne obnove i privatizacije, UNIS TOK se prilagodio zahtjevima evropskog i svjetskog tržišta i danas je poznat kao proizvođač koji je pred najzahtjevnijim kupcima dokazao kvalitet, sposobnost i pouzdanost, te dugoročnim poslovnim aranžmanima obezbijedio svoje mjesto među dobavljačima za svjetsku automobilsku industriju.

Proizvodi UNIS TOK-a izvoze se u Austriju, Njemačku, Srbiju, Crnu Goru, Francusku, Mađarsku, Italiju, Hrvatsku i Tursku.

Tvornica je 100 % u privatnom vlasništvu i trenutno zapošljava 220 radnika. Ključne karakteristike poslovne politike su stalna ulaganja u cilju podizanja proizvodnih mogućnosti na još veći nivo, te kvalitet proizvoda i zadovoljstvo kupca kao cilj i mjera uspjeha poslodavca i svih zaposlenih.

 

Aksemont d.o.o Srebrenik

“AKSEMONT” d.o.o. Srebrenik  jedna je od vodećih kompanija na području BiH u sanaciji kotlova i izradi i montaži čeličnih konstrukcija i cjevovoda, što se ogleda u stalnom podizanju nivoa zadovoljstva kupaca i povjerenja partnera.

Osnovna djelatnost kompanije je izrada i montaža čeličnih konstrukcija svih vrsta. Pored toga  bavi se i izradom i montažom procesne opreme od materijala inox i običnog čelika, izradom i montažom svih cjevovoda, prozvodnjom rezervoara i posuda po pritiskom.

Posjeduje proizvodni prostor površine 1.600,00 m2

Zapošljava oko 110 radnika osposobljenih i atestiranih za zavarivanje postupcima MIG/MAG, TIG/WIG, REL, bravare uz kontrolu mašinskih inžinjera i inžinjera za zavarivanja s certifikatom EWE i IWE.

Uveden je sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18000 i proizvodni pogon certificiran za izvođenje zavarivačkih radova prema EN 3834-3 te 1090-1: 2012.

 

Solid Wood Gradačac

Dioničko Društvo “NAMJEŠTAJ” Gradačac osnovano je 1956. godine i vodeća je firma u oblasti proizvodnje masivnog, hrastovog komadnog namještaja na područiju BiH. Dugogodišnja tradicija, iskustvo i savremena tehnologija u procesu proizvodnje garancija su kvaliteta proizvoda. Prateći svjetske trendove u razvoju i proizvodnji namještaja postigli smo zavidne rezultate u kvalitetu i cijeni proizvoda.

Osnovne sirovine dolaze iz Bosne i Hercegovine kao i susjedne Hrvatske (Slavonski hrast) po čemu je kompanija prepoznata kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Proizvodni pogon se prostire na 17 000 m2, dok ukupna površina zahvata preko 40 000 m2.

Tring d.o.o Gračanica

Tring doo je vodeći proizvođač fiskalnih sistema za područje FBIH i ponuđač kvalitetnih proizvoda, usluga i rješenja iz oblasti informatike, elektronike i mašinstva.

Kompanija je osnovana 2002. godine i od tada bilježi konstatan finansijski rast i stručno napredovanje. Ozbiljan i studiozan pristup svakom projektu, aktivan i neposredan odnos sa klijentima, konstantno i svakodnevno praćenje i implementacija najnovijih tehnologija kroz različite projekte i proizvode, učinile su da budu prepoznati kao kvalitetan i pouzdan partner.

Njihov tim se može pohvaliti činjenicom da su razvili i proizveli prvi bosanskohercegovački računar, simboličnog naziva Craidd SOM.

Craidd SOM je prvi bosanskohercegovački računar, koji su razvili i proizveli mladi stručnjaci u TRING d.o.o. Gračanica. Craidd SOM je najmanji SOM (System on Module) na svijetu, baziran na ARM Cortex A7 DualCore arhitekturi, sa predinstaliranim Linux ili Android operativnim sistemom. Dimenzije od 65 x 30 x 7 mm ga čine najmanjim na svijetu, na ovom procesoru.

Prva primjena u Bosni i Hercegovini ostvarena je u vidu integracije u fiskalni uređaj FP2, koji predstavlja rješenje koje zamjenjuje kombinaciju računara i fiskalnog printera, a sve u cilju optimizacije prodajnog mjesta i smanjenja troškova

 

Umel Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla

Respekta vrijedna lista realizovanih projekata na domaćem i ino tržištu na najbolji način potvrđuje mogućnosti ovog uspješnog privrednog subjekta, koje su već odavno nadmašile potrebe bh. tržišta.  Uspješno proveden privatizacijski proces stručnom i iskusnom kadru dao je novi impuls, predvođenim menadžmentom na čijem postulatu vrijednosti je, iznad svega, poštivanje poslovne etike. Preduzeće je osnovano 1976. godine kao Radna jedinica pri „METALELEKTRIKU“ sa sjedištem u Tuzli, a osnovnu djelatnost predstavljali su izvođenje radova na dalekovodima, trafostanicama, izgradnji žičara, polaganje kablova, te projektovanje, inženjering i izvođenje radova na svim vrstama elektro postrojenja.  Pet godina nakon osnivanja, tačnije 1981. godine izdvaja se iz „METALELEKTRIKE“ i kao OUR „UMEL DALEKOVODMONTAŽA“ posluje u sastavu SOUR-a „UMEL“, a 1988. godine dobija današnji naziv „UMEL-DALEKOVODMONTAŽA“. Tokom 1989. i 1990. godine 51 posto vrijednosti preduzeća je privatizovano, a proces privatizacije završen je 1999. godine.

Djelatnost je bazirana na nekoliko poslovnih cjelina i to projektovanje, proizvodnju, izgradnju dalekovoda što podrazumijeva građevinske, montažne i elekto-montažne radove, izgradnju podzemnih kabl vodova i transformatorskih stanica naponskih nivoa od 0,4 do 400 kilovolti, te telekomunikacijskih projekata i to SKADA, antenskih stubova, optičkih užeta i kablova na dalekovodima i trafostanicama uz stručna spajanja i mjerenja.

Proizvodni segment čini proizvodnja željezno-rešetkastih stubova za sve naponske nivoe od 0,4 do 400 kilovolti, stubne trafostanice, nosače aparata i portala u trafostanicama svih naponskih nivoa i prema EN i ICE standardima.

PosjedujU kompletnu mehanizaciju, opremu i alat za izgradnju dalekovoda svih naponskih nivoa, transformatorskih stanica, kablovskih vodova, te telekomunikacijskih projekata.

Umel Dalekovodmontaža Tuzla danas zapošljava oko 126 stručnih, profesionalnih radnika koji su obavili poslove pored BiH, i u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Kosovu , Albaniji, Crnoj Gori, Finskoj, Libiji i Njemačkoj.

 

Tehnograd Company d.o.o Tuzla

Tehnograd-company d.o.o. Tuzla je domaća kompanija koja je svoje iskustvo sticala decenijama širom bivše Jugoslavije i Evrope. Od 2000. godine posluje kao DOO “Tehnograd-Company” Tuzla u privatnom vlasništvu.

Broj objekata koje je ovo preduzeće izvelo je impozantan. Građeni su stambeni i javni objekti, industrijski, hidrotehnicki i energetski objekti, objekti iz oblasti poljoprivrede i prehrane, kao i mostovi, potporni zidovi, sanacije klizišta i objekata oštećenih slijeganjem uslijed dugogodišnje eksplatacije solnih ležišta u gradu Tuzla.

Velike uspjehe bilježe u izgradnji objekata od prenapregnutog betona, jer za te vrste ima usko specijalizovane ekipe radnika i stručnjaka kao i opremu.

Do sada su izgradili preko 25 000 stanova u Tuzli, Sarajevu, Zagrebu… Sopstvenim sistemom kliznih oplata izvelo je na 23 lokacije silose za žitarice kapaciteta preko 400 000 tona, ako i 6 mlinova sa silosima za brašno.

 

Radial d.o.o Gračanica

Kompanija je osnovana 2007. godine kada ujedno i počinje sa primarnom preradom drveta. 2009 godine počinje  sa finalnom preradom drveta tj .proizvodnjom oplata za šalovanje. Sjedište kompanije  je smješteno u Stjepan Polju kod Gračanice na površini od 20.000 m2 od toga upravna zgrada i pet proizvodnih hala  površine 4000 m2.  Prethodnih godina, realizovali su nekoliko značajnih projekata. U Srednjem kod Sarajeva kupljena je i stavljena u pogon,  te danas uspješno radi pilana za potrebe „Radiala“, u sjedištu firme u Stjepan polju otvorena je peletara koja  sve bolje bolje posluje.  Nedavno su postali i suvlasnici Gradske toplane na bio masu u Gračanici. Sve je to rezultiralo povećanjem proizvodnje i prometa kao i dodatnim zapošljavanjem.

Lideri biznisa TK 2017.

iz oblasti uslužnih djelatnosti

 

Centralno grijanje d.d Tuzla

Osnivač preduzeća JP Centralno grijanje dd Tuzla je Općina Tuzla sa ciljem da preduzeće vrši zagrijavanje lokalnih stambenih jedinica. Način osnivanja preduzeća i obavljanjem djelatnosti od opšteg interesa svrstava ovo preduzeće u kategoriju Javnih preduzeća. Centralno grijanje dd Tuzla osnovano je 1977. godine i od tada svojim korisnicima pruža usluge centralnog grijanja koje se po pouzdanosti, kvalitetu i cijeni ne može mjeriti ni sa jednom drugom vrstom grijanja u Bosni i Hercegovini.

Zbog toga se Tuzla kao mjesto ugodnog življenja sa pravom može nazvati i “Energetski efikasnim gradom“.

 

Transturist d.d Tuzla

Dioničko društvo «TRANSTURIST» dd Tuzla je osnovano daleke 1947. godine.  Osnovna djelatnost društva je prevoz putnika u domaćem i međunarodnom,  linijskom i vanlinijskom prevozu putnika. Kroz vrijeme su razvijane i druge djelatnosti tj. pružanje usluga Autobusne stanice u Tuzli, održavanje, servisiranje i popravka vozila i pružanje turističkih usluga. Pored redovnog linijskog saobraćaja uspješno organizuju sve vrste vanlinijskog prevoza,  ekskurzija u zemlji i inostranstvu, ljetovanja, zimovanja, itd., a putem naše turističke poslovnice u centru grada.  U turističkim vožnjama i aranžmanima, prisutni smo na tržištima Hrvatske, Slovenije, Italije, Francuske, Španjolske, Grčke, Austrije i posebno na tržištu Njemačke. Skoro svi autobusi posjeduju eko motore ( EURO 3, 4 ili EEV ), koji omogućavaju učinkovitije sagorijevanje goriva, a u klima uređajima se koriste isključivo ekološki plinovi (F 134), čime «Transturist» zadovoljava stroge evropske kriterije u pogledu ekologije.

Najveća vrijednost «Transturist»-a su njegovi uposlenici, dobri majstori svog zanata, iza kojih stoje miloni bezbjedno i udobno pređenih kilometara, te stotine hiljada prevezenih putnika.

 

Belamionix d.o.o Brčko

Belamionix jedan je od većih domaćih trgovinskih lanaca sa razrađenom sopstvenom distribucijom preko 10 000 artikala čiji su direktni uvoznici iz Kine, Indonezije, Turske i Indije.

Najznačajnija i najopsežnija djelatnost je maloprodaja proizvoda široke potrošnje. Svojim kupcimaupcima obezbjeđuju široku i kvalitetnu ponudu proizvoda za svakodnevnu upotrebu koje mogu pronaći u brojnim hipermarketima i benzinskim pumpama širom BiH u kojima zapošljavaju oko 600 radnika. Ovaj veliki trgovinski lanac nedavno je otvorio još jednu poslovnicu. Ovog puta su kao lokaciju odabrali privredno razvijeni kraj Gračanicu. Otvorenjem novog tržnog centra u Gračanici, vrijednosti od oko 8 miliona, zaposleno je još oko 90 radnika..

Lider biznisa TK 2017.

iz oblasti prehrambene industrije

 

Gamus  d.o.o Lipnica

Gamus d.o.o. sa radom je počela još prije 20 godina. Prepoznatljivi su po kvaliteti proizvodnje zdrave hrane. Potrošačima kroz dodatke jelima, ali i najfinijim začinima, pružaju mogućnost da uživaju u ukusima različitih krajeva svijeta.

Jedna je od rijetkih firmi koja doprinosi zaštiti zdravlja potrošača na način da posjeduje i radi po ISO HACCP standardima, koji garantuju sigurnost hrane u svim fazama proizvodnje.

U kompaniji je stalno zaposleno deset radnika. Na privremene poslove angažuju dodatno osoblje.

Sve začinske proizvode poput bibera, slatke i ljute paprike, origana, cimeta i mnogih drugih proizvoda: žitarica: kukuruza pšeničnog griza, riže, zobenih, ječmenih, sojinih pahuljica, pahuljičnog miksa, soje, lanenog sjemena, susama… kupci mogu pronaći u svim većim objektima.

Lider biznisa TK 2017.

iz oblasti obrtne djelatnosti

O.R MEKIĆ, Gračanica

Obrtnička djelatnost „Mekić“, koja se nalazi u Pribavi, Gračanica osnovana je 2012.godine. Stolariju rade već 15 godina. Do godine osnivanja samostalnog obrta egzistirali su u sklopu kompanije d.o.o„Mekić“. Nakon dugogodišnjeg rada, Samir Mekić, odlučio se na samostalan obrt izgradnjom hale i kupovinom mašine potrebne za rezanje i obradu drveta. Početna ulaganja, prema riječima Mekića bila su oko 100.000 KM. Put uspjeha i kontinuiranog rada sa vlasnikom prati još pet radnika. Osim volje i truda, kroz njihov rad očit je i timski rad koji je zaslužan za povjerenje klijenata i mnoge suradnje koje godinama traju.

Što se tiče tržišta  90% proizvoda PVC i Alu stolarije je na području Bosne i Hercegovine. Izvoz drvene stolarije rade za Italiju, Hrvatsku i Sloveniju, dok PVC  distribuiramo u Austriju.