Raspisani konkursi za stipendije učenicima i studentima

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurse za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola i redovnim učenicima srednjih škola sa područja TK u školskoj 2022/2023. godini te nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području TK, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini.

Ukupna visina stipendije iznosi 1.500 KM kada je u pitanju konkurs za nadarene redovne studente javne visokoškolske ustanove prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini a stipendija je nepovratna pod uslovom da kandidat kao potpisinik ugovora redovno ispunjava svoje ugovorene obaveze.

Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini raspisan je za ukupno 96 učenika. Ukupna visina stipendije za školsku 2022/2023. godinu iznosi 1.350 KM s tim da će se isplata stipendije vršit u četiri jednake mjesečne rate. Visina jedne rate iznosi 337,50 KM.

Ministarstvo  je raspisalo i Konkurs za dodjelu ukupno 100 stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području TK u školskoj 2022/2023. godini. Ukupna visina stipendije za školsku 2022/2023. godinu iznosi 1.000 KM s tim da će se isplata stipendije vršiti u četiri jednake mjesečne rate. Visina jedne rate iznosi 250 KM.

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva. Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom naziva konkursa.