Javni poziv Turističke zajednice Grada Tuzle

Turistička zajednica Grada Tuzle je 26.8.2022. objavila Javni poziv finansirana/sufinansiranja projekata manifestacija koje doprinose obogaćenju turističke ponude u gradu Tuzli.
Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Turističke zajednice Grada Tuzle za finansiranje /sufinasiranje projekata programa koji imaju za cilj podizanje kvaliteta turističke ponude i promocije turističkih kapaciteta na području grada Tuzle u iznosu u 20.000,00 KM.
1.Pravo na dodjelu sredstava imaju neprofitne organizacije , koje prema rješenju o upisu u registar udruženja obavljaju djelatnost koja je u skladu sa prioritetnim područjem Javog poziva u okviru kojih će realizovati svoje aktivnosti.
2. Privredna društva (d.oo) koja su registrovana za obavljanje turističke djelatnosti organizacije manifestacija i događaja kulturno zabavnog karaktera.
Prioritet finansiranja/sufinansiranja moraju biti usmjereni ka postizanjju ciljeva definiranim strateškim i razvojnim dokumentima Grada Tuzle, te drugim strateškim dokumentima iz oblasti turizma, a prijavielj na ovaj javni poziv dostavljaju prijave iz sljedećih prioritetnih područja.
1.Podizanje razvoja turističke infrastrukture, očuvanje stvaranja prepoznatim i privlačnog turističkog ambijenta, obnova, uređenje i aktiviranje područja Grada Tuzle koja su nedovoljno uključena u turistički promet.
2. Kultrurno i kulturno historijski i prirodno naslijeđe
Promocija kulturnog-historijskog naslijeđa, manifestacije od kulturnog, sportskog, privrednog i umjetničkog značaja za doprinos obogačenja turističke ponude i privlačenje turista.
3. Unapređenje djelatnosti turističke ponude, podizanje kvaliteta turističkih usluga, razvoj i unapređenja posebnih oblika turizma, stvaranje novih inovativnih turističkih proizvoda.
Minimalni iznos sredstava koja se mogu dodjeliti po jednoj prijavi u okviru priporitetnih područja iz člana II ovog Javnog poziva je5000, 00 KM ,a maksimalno 2, 500, 00 KM.
Aktivnosti odabranih prijavitelja po ovom pozivu moraju se realizovati u peridu od 1.10.2022 do 31.12.2022.godine.
Prijave za Javni poziv se dostavlja na propisanom Prijavnom obrascu koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle (https// tztz.ba/javni poziv
Prijave za ovaj poziv sa pratećim dokumentima prijavitelja dostavljaju se u zatvorenoj koverti preporućenom poštom predaju lično u Turistički ured Tuzle na adresu Turistička Zajednica Grada Tuzle.
Duška REBIĆ