U narednom periodu u TK bit će zaposleno 37 defektologa u 37 redovnih osnovnih i srednjih škola

Danas je Vlada dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Projekta sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH u školskoj 2022/23. godini, kojeg će potpisati Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo, Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Ovim će se Federalni zavod za zapošljavanje obavezati da putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplatiti sredstva u iznosu od 177.975,95 KM, čime će se omogućiti zapošljavanje 37 osoba – defektologa različitog profila u 37 redovnih osnovnih i srednjih škola na 40% radnog vremena u periodu septembar – decembar 2022. godine, te februar – maj 2023. godine, a s ciljem podrške učenicima sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim i srednjim školama.

Preostala nedostajuća sredstva u iznosu od 121.160,00 KM, finansirat će se iz Budžeta Tuzlanskog kantona.