Radovanu Karadžiću doživotni zatvor

Radovan Karadžić osuđen je danas na doživotni zatvor. Riječ je o konačnoj presudi za ratne zločine počinjene od 92-95. godine u BiH.

Žalbeno vijeće je odbilo gotovo sve tačke Karadžićeve žalbe, osim u vezi sa svjedocima u postupku. Odbačen je dio žalbe Karadžića na proceduralne propuste tokom sudskog postupka, tj.da je suđenje bilo nepravično.  Žalbeno vijeće smatra da je Radovan Karadžić imao zločinačku namjeru udruženog zločinačkog plana za Sarajevo. Odbijena je Karadžićeva žalba za postojanje genocidne namjere u Srebrenici. Žalbeno vijeće smatra da je Karadžić znao za ubistva u Srebrenici u julu 95.godine.  Kako je rečeno tokom suđenja Žalbeno vijeće smatra da Karadžić nije kriv za genocid u Prijedoru i drugih 6 općina u BiH.

U prvostepenom postupku pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju Karadžić je osuđen na 40 godina zatvora.

Današnjom presudom okončano je suđenje koje praktično traje od 1995. godine, kada je objavljena i potvrđena prvobitna optužnica protiv Karadžića osobe odgovorne za masovna stradanja i etničke progone u Bosni i Hercegovini.

(RTv7)