Prva OŠ: Uspješno započela saradnja sa MIOS-om

Prva osnovna škola Živinice od ove školske godine uspostavila je saradnju sa Međunarodnim udruženjem „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS). Prosvjetni radnici na taj način prisutvuju stručnom usavršavanju na seminarima iz različitih oblasti.

Profesori Mirzeta Abadžić i Nedim Strašević su pohađali sminar na temu Projektna nastava i u okviru te edukacije relizuju projekt na temu Primarna selekcija otpada u školi.Više o ovoj aktivnosti saznajemo od direktora Prve OŠ Omera Ramića:

“U cilju jačanja ekološke svijesti i kulture na radionicama Vijeća učenika i u okviru predviđenih časova Nastavnog plana i programa realizovane su razne aktivnosti, kao što su anketiranje učenika, posjeta općinskoj službi za zaštitu okoliša, edukacija učenika i radionice za izradu eko korpi za odvojeno prikupljanje otpada, a što su učenici danas radili u okviru predmetne radionice.Cilj nam je bio da obavimo potrebnu ekdukaciju učenika i odraslih o neophodnosti sepraisanog prikupljanja otpada, stvaranje potrebne infrastrukture za primarnu selekciju otpada u školi i obezbjeđenje kontinuiteta u edukativnom i praktičnom smislu selektivnog prikupljanja otpada”.

Prema riječima profesorice razredne nastave Mirzete Abažić učenici su u okviru današnjer dadionice izradili afiše, pano, eko korpe za papir, plastiku i ostali otpad za svaku učionicu, te napravili razne predmete od otpadnog materijala.Škola će nabaviti kante za tu vrstu otpada, koje će biti u holu ove javne ustanove.

MIOS podržao školski eko projekat

Važno je još istaći da je MIOS obezbijedio 250 Eura za realizaciju pomenutih aktivnosti, pa je iz škole uslijedila zahvalnost na podršci u realizaciji projekata.

Profesor Nedim Strašević je istakao važnost realizacije ovakvih projekata, na čemu će škola istrajati i podržavati aktivnosti učenika.

Od 2004. godine Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) neizostavno je ime među mnogim školama u tuzlanskoj regiji, Osijeku i Novom Sadu. Te godine pokrenut je projekt „Razvoj interaktivnih otvorenih škola“ u kojem je učestvovalo 12 škola iz TK, Osijeka i Novog Sada, koji je rezultirao osnivanjem MIOS –a.

Godinama, zajedno sa školama, MIOS uspješno radi na razvoju otvorenih škola naglašavajući stalno da su učenici ključni akteri procesa transformacije škole u otvorenu školu u zajednici.Udruženje s ponosom ističe da je kroz rad sa školskim razvojnim timovima i nastavnicima podržao projekte u kojima je učestvovalo više hiljada učenika, a taj se broj povećava svake školske godine. Rezultat njihovog rada je raznolik, zavisno od toga šta su prepoznali kao potrebu u vlastitoj lokalnoj zajednici, a kako smo danas vidjeli učenici Prve osnovne škole Živinice odabrali su pravu temu od značaja za našu lokalnu zajednicu.

(zivinice.ba)