Promjene u organizaciji Ministarstva odbrane BiH

U Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH formirano je nekoliko timova čiji je zadatak priprema terena za realizaciju ciljeva iz Pregleda odbrane kako bi bila racionalizovana i bolje organizovana vojna služba, a jedan od prvih zadataka biće izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane.

U informaciji koju je usvojio Savjet ministara BiH istaknuto je da plan primjene Pregleda odbrane predviđa dvije faze. Ključne aktivnosti prve faze, koja se odnosi na period od marta do kraja novembra ove godine, jesu izrada pravilnika i studije razvoja perspektivnih vojnih lokacija u skladu s novom organizacijom i razmještajem Oružanih snaga.

Rukovodioci organizacionih jedinica u Ministarstvu odbrane su dostavili prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstva koji idu pod lupu radne grupe za izradu tog akta. U Ministarstvu odbrane ističu da prva faza teče dobro, uz početno kašnjenje zbog potrebe iznalaženja optimalnog rješenja za definisanje prijedloga ličnih i materijalnih formacija Oružanih snaga BiH.

Pregled odbrane usvojilo je Predsjedništvo BiH, a njime je, između ostalog, predviđeno smanjenje broja pripadnika Oružanih snaga BiH.

(Glassrpske.com)