Premiju zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu u TK moguće uplatiti do kraja marta

Novinar: Dino Dropić

Rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu je 31. mart. Od početka apliciranja više od 80 hiljada osiguranih lica uplatilo je navedenu premiju. Kako bi izbjegli gužve Zavod zdravstvenog osiguranja TK realizuje i niz programa kojima bi smanjili broj osoba koji moraju doći u Zavod zbog uplate premije osiguranja i ovjere zdravstvene knjižice.

Premija zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu za sva osigurana lica u Tuzlanskom kantonu ističe 31. marta. Ovo je ujedno i posljednji rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu. Zavod nije zadužen za produženje roka, ali ukoliko ministarstvo zdravstva TK izda saglasnost produžiće rok za uplatu premije osiguranja. Iz Zavoda  ističu kako su zadovoljni dinamikom uplate i brojem zainteresovanih stanovnika.

“Zaključno sa današnjim danom imamo nešto više od 81 hiljade uplaćene premije osiguranja od strane građana odnosno osiguranih lica. Kada uzmemo to da je nešto oko 3 hiljade premija osiguranja izuzelo ministarstvo za boračka pitanja za svoju populaciju negdje oko 43 odsto od planiranog je izvšilo uplatu osiguranja. Od samog početka imamo veću zainteresiranost osiguranih lica za uplatom premije osiguranja i vidljive su pvoremene gužve u našim poslovnicama pogotovo poslovnici Tuzla koja broji najveći broj osiguranih lica. Naravno tu treba uzeti u obzir  kada vidite same redove da mi i dalje se pridržavamo epidemiološke situacije i mi propuštamo u skladu sa naredbama jednog građanina na jednog radnika”, rekao je Riad Kurtalić stručni saradnik za odnose sa javnošću ZZO TK.

Prvenstveno to se odnosi na održavanje socijalne distance među stanovništvom i dezinfekciju ruku. Osobe koje ne izvrše uplatu premije osiguranja u roku, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali snose dio troškova liječenja u skladu sa odlukom o neposrednom učešću. U odluci su taksativno navedene cijene svake intervencije pojedinačno. Kako bi se izbjegle gužve, u Zavodu vrše niz aktivnosti kako bi što manji broj ljudi morao doći u prostorije Zavoda i  uplatiti premiju osiguranja.

“Ono što činimo jeste da do kraja marta izradimo proceduru oko oslobađanja penzionera da nisu obavezni ovjeravati zdravstvene legitimacije. Vi znate da je na snazi odluka koja kaže da do kraja marta penzionerima će se pružati usluge zdravstvene zaštite a da im se ne traži ovjera zdravstvene legitimacije. Naravno nastojat ćemo da taj period usaglasimo ovu proceduru kako bi ovu kategoriju stanovništva oslobodili da im se ne ovjerava zdravstvena legitimacija ili ovjerava na neki duži vremenski period”, istakao je Kurtalić.

Kako bi smanjili gužve u prostorijama Zavoda i uzimajući u obzir trenutnu epdemiološku situaciju, Zavod zdravstvenog osiguranja TK poziva sve javne ustanove i privatne subjekte iz Tuzlanskog kantona da se obrate u poslovnice zdravstvenog osiguranja  za ovjeru zdravstvenih legitimacija i aplikaciju premije osiguranja njihovim radnicima. Formirat će se plan, program rada  i aktivnosti ovjere zdravstvenih knjižica, te način preuzimanja i vraćanja istih privrednim subjektima.