Predstavnik ambasade Azerbejdžana u Gračanici 11. 06. 2017.(VIDEO)

Predstavnik ambasade Azerbejdžana u Gračanici 11. 06. 2017.(VIDEO)