Tegeltija: U VSTV-u nismo zadovoljni radom tužilaštava

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) Milan Tegeltija izjavio je da je mnogo razloga zbog čega građani ne vjeruju pravosuđu, među kojima i neispunjena očekivanja kada je u pitanju borba protiv organiziranog kriminala i korupcije.

– Ni u VSTV-u nismo zadovoljni radom tužilaštava, prije svega krivičnih djela iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala. S obzirom na taj doment rada, koji je najviše eksponiran stvara se kroz medije jedna negativna slika o pravosuđu – ustvrdio je Tegeltija danas na pres-konferenciji u Banjoj Luci.

Činjenica je, dodao je, da ne postoji izbjegavanje gonjenja krivičnih djela korupcije i kriminala, navodeći da je u zadnjih pet godina optuženo 18 ministara, 13 načelnika općina, dva premijera…, te da su podignute 84 optužnice protiv najviših predstavnika vlasti, i doneseno 39 presuda.

I opća socijalno-ekonomska slika u društvu stvara pogodno tlo, kako kaže, za jednu lošu percepciju o pravosuđu, kao trećem stubu vlasti, od kojeg građani očekuju da riješi probleme u društvu.

Dodao je da “provjetravaju” i sopstvene redove unutar pravosuđa, a od početka ove godine imaju devet suspenzija nosilaca pravosudnih funkcija.

Tegeltija tvrdi da je reforma pravosuđa u BiH dala velike rezultate, ali nedovoljene primarno u krivičnim djelima korupcije i kriminala, a prisutan je zaostoj u ratnim zločinima.
Istakao je da je “pritisak politike na pravosuđe jači nego ikada”.

– To se sada samo radi na drugačiji način – kroz priču o legitimnim ciljevima, što je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Politika kroz tu priču pokušava ostvariti kontrolu nad pravosudnim sistemom – ustvrdio je.

VSTVBiH je, u okviru napora koje poduzima na unapređenju percepcije javnosti o radu pravosudnih institucija, danas u Banjoj Luci predstavio aktivnosti koje su poduzete na povećanju transparentnosti rada pravosudnih institucija.

Nedavno istraživanje pod nazivom „Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine za 2016. godinu“ (Indeks), obavljeno u okviru Misije USAID-a u BiH, ukazalo je na potrebu da se ulože dodatni napori na unapređenju i boljoj informisanosti javnosti o aktivnostima koje preduzima VSTVBiH.

Šef Odjela za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) pri Sekretarijatu VSTV-a BiH Esmin Berhamović govorio je o informatičkim mogućnostima za pristup informacijama koje se tiču rada pravosuđa.

Građani putem jednog „klika“ dobiju uvid u svoj predmet u bilo kojem sudu u BiH, iz zemlje ili inostranstva, kao i informaciju o zakazanim ročištima u bilo kojem sudu u BiH, bez geografskih ili vremenskih ograničenja; a mogu da izvrše detaljan uvid u statističke podatke o radu sudova i tužilaštava, te postanu korisnici baze sudskih pravosnažnih odluka.

Proces izdavanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka je do 1. aprila ove godine bio dugotrajan, trajao i do 15 dana, a sada je to moguće ostvariti u mjestu stanovanja u trajanju do jednog dana.

To uvjerenje obuhvata provjeru podataka iz svih sudova u BiH.
Kroz videokonferencijski sistem ostvaren je, kazao je, lakši i pouzdani pristup pravdi, posebno u predmetima ratnih zločina.