Praktične vježbe na Medicinskom fakultetu počinju u ljetnom semestru

Na osnovu zahtjeva SPUT-a i protestnog okupljanja u ponedjeljak 25. januara pred rektoratom UNTZ, održan je danas u 11h u Rektoratu UNTZ sastanak vezano za temu održavanja vježbi i kliničkog staža za studente Medicinskog fakulteta UNTZ.

Istom su prisustvovali prorektori UNTZ po ovlaštenju rektorice, generalni sekretar UNTZ, prodekanica za kliničku nastavu Medicinskog fakulteta, predstavnici menadžmenta UKC, ministar obrazovanja i nauke TK, ministar zdavstva TK, predstavnik Kriznog štaba zdravstva TK, direktor Doma zdravlja i studenti ispred Studentskog parlamenta UNTZ.

Prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji, sve strane su iskazale spremnost da praktična nastava krene u ljetnom semestru (02.03.2021), s posebnim naglaskom da klinički staž ne smije i neće biti doveden u pitanje, o čemu će se detaljno usaglasiti u narednim danima.

Krizni štab zdravstva TK uzima za obavezu da donese posebne uredbe što će omogućiti provedbu i realizaciju svega dogovorenog sa sastanka.

Molimo studente da vrijeme do početka ljetnjeg semestra iskoriste za učenje i polaganje što većeg broja ispita, pri ćemu vam želimo mnogo zdravlja i sreće.