Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za oblast boračko-invalidske zaštite

Služba za boračko invaidsku zaštitu stambene poslove i integraciju raseljenih lica pozvala je korisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite, korisnike Budžeta Grada Tuzle, da dostave primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period od 1.1. do 31.12.2022. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu u dijelu sredstava koja se odnose na korisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Javna rasprava traje najkasnije do 23.11.2021. godine, a sve primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije na navedene dokumente, sa obrazloženjem, mogu se dostaviti pismenim putem na adresu Grad Tuzla – Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica, Aleja Alije Izetbegovića broj 4, Tuzla i u elektronskoj formi (putem e-mail adrese: admirat@tuzla.ba).

Dodatna pojašnjenja i konsultacije korisnici mogu dobiti u Službi za boračko-invalidsku zaštitu stambene poslove i integraciju raseljenih lica uz prethodnu najavu putem telefona: 035 260 401 ili 035 260 402.

Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu objavljeni su na web stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba,  u kategoriji Budžet za 2022. godinu.

Program Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu

Grad Tuzla
Služba za boračko invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica