Za bolje uslove života povratnika,Vlada TK odobrila 200 hiljada KM

U okviru Programa podrške prognanim osobama, Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 200 hiljada KM za deset lokalnih zajednica. Sredstva su namijenjena za hitne intervencije u povratničkim naseljima u oblasti komunalne infrastrukture. Općini Lukavac je odobreno oko 9,5 hiljada, Kalesiji 40 hiljada za sanaciju i izgradnju ulične rasvjete u naselju Memići, kao i 8.5 hiljada KM za izgradnju nadstrešnice na groblju Citluk u povratničkom naselju Zelina. Općini Sapna takođe 40 hiljada KM za izgradnju zaštitne ograde uz postojeću regulaciju u centralnom dijelu općine u Mjesnoj zajednici Kraljevići. Za sanaciju klizišta u kladanjskoj MZ Turalići, izdvojeno je oko 14,5 hiljada, dok je za sanaciju puta u naselju Srednja Dragunja Gradu Tuzla odobreno oko 11 hiljada KM. Kada su u pitanju lokalne zajednice na području entiteta Republika Srpska Gradu Doboj je, za sanaciju puta odobreno oko 20 hiljada, Zvorniku 15, Opštini Bratunac 20, te za sufinansiranje projekta završetka Agro Biznis Centra u Modriči oko 15.5 hiljada, te opštini Srebrenica oko 13,5 hiljada KM za sanaciju oluka i mokrih čvorova u područnoj osnovnoj školi Potočari.

“Ovom saglasnosti Vlade na ovu Odluku će se doprinijeti boljem životu povratnika u povratničkim naseljima, već sam ranije napomenuo da je na ovoj budžetskoj poziciji predviđeno 200 hiljada, Rebalansom budžeta je dodano još 200 hiljada sa tendecijom da u Nacrtu budžeta za narednu godinu ostane svih 400 hiljada na ovoj poziciji “ rekao je Esad Džidić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Kada je riječ o poticajima za zapošljavanje povratnika, istaknuto je da je u ovoj godini za te svrhe utrošeno oko 216 hiljada KM, te da će određena sredstva biti planirana i za narednu budžetsku godinu.

“Što se tiče kreacije Budžeta usmjerit će se i na zapošljavanje dijelom, ali većim dijelom na oblast socijale. U okviru pomoći procesa povratka osim ovih 400 hiljada KM trebala bi biti uvećana sredstava i za 100 hiljada KM za projekte održivog povratka, to su ona grant sredstva pojedincima” kaže Esad Džidić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.