Potpisani ugovori za sufinansiranje manifestacija kulture

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organiziralo je potpisivanje ugovora sa budućim korisnicima sredstava prema Kalendaru manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton u 2018. godini.

Ove se godine na spisku nalazi 50 korisnika, a sredstva su namijenjena neprofitnim organizacijama, drugim nivoima vlasti i privatnim poduzećima i poduzetnicima. Zastupljene su sve vrste umjetnosti kao i nekoliko udruženja koja se bave socijalnom inkluzijom osoba sa invaliditetom.

Ministrica Slavena Vojinović istakla je da riječ o ukupnom iznosu od 100.000 KM.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je donijelo Kalendar manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton u 2018. godini, na osnovu kriterija propisanih Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton, saopćeno je iz tog kantona.

(nezavisni.ba)