Potpisani ugovor za izgradnju spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije RBiH

U Nezuku će na mjestu gdje su preživjeli genocida u Srebrenici 1995. godine izašli na slobodnu teritoriju biti izgrađena spomen ploča. Za izgradnju ovog spomen obilježja, tačnije za sufinansiranje troškova izgradnje spomen obilježja iz Budžeta TK bit će izdvojeno oko 11 hiljada KM.

 ”Ta sredstva će biti uložena u projekat koji će biti vrlo značajan za nas preživjele koji smo preživjeli genocid 95. godine.“ rekao je Salih Mulalić, predsjednik Udruženja ”Preživjeli genocida 11. juli 1995” Srebrenica

 

Radovi na izgradnji spomen obilježja sa spomen sobom u Stanić Rijeci već su u toku, a dodatna sredstva  svakako će doprinijeti bržoj realizaciji.

 ”Projekat napreduje predviđenim tempom i mislimo da ćemo ga završiti u toku ove godine. Cilj je da se obilježavaju događanja koja su se dešavala u proteklom ratu”. istakao je Abdulah Hrnjičić, rukovodilac Službe za prostorno uređenje Općine Doboj Istok

Sredstava su omogućena kroz Javni poziv o sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Međutim, na Javni poziv je konkurisalo 13 aplikanata, ali zbog konkursne procedure danas je ugovore o sufinansiranju potpisalo šest predstavnika lokanih zajednica, mjesnih zajednica i udruženja.

 ”Bilo je 13 prijava, međutim nisu svi prošli proceduru. Da budemo iskreni malo je ova procedura prekomplikovana i mislim da ćemo u narednom periodu, unutar ovog mjeseca raspisati novi poziv jer nismo potrošili sve pare sa ove pozicije i mislim da će u narednom periodu biti raspisan novi konkurs za sve spomenike”. zakljucio je Zoran Blagojević, ministar za boračka pitanja TK.

Sredstva za sufinansiranje troškova za izgradnju spomen obilježja za šest projekata iznose oko 50 hiljada KM, a za ove namjene Ministarstvo za boračka pitanja TK planiralo je ukupno 120 hiljada KM.