Vlada TK osigurala dodatna sredstva za vodne projekte od interesa za gradove i općine

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2022. godini. S obzirom da je nakon donošenja Programa neraspoređeno je ostalo nešto više od 2 miliona KM, te je Ministarstvo pozvalo gradove i općine Tuzlanskog kantona da kandidiraju nove projekte iz ove oblasti koje će finansirati ili sufinansirati Vlada Tuzlanskog kantona.

Nakon što su pristigli prijedlozi jedinica lokalne samouprave, Vlada je pripremila izmjene Programa, kojima će se, između ostalog, osigurati 111.767,22 KM za rekonstrukciju potisnog cjevovoda od rezervoara Kloteks do rezervoara Zimar (vodovod Klokotnica), općina Doboj Istok, odnosno za rekonstrukciju cjevovoda čime bi se postigla veća iskorištenost kapaciteta predmetnog bunara, smanjili gubici vode i obezbijedilo uredno vodosnabdijevanje MZ Lukavica u Gračanici.

Za vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda u BiH II – komponenta Tuzla, za sufinansiranje kredita za realizaciju projekta iznos od 400.000,00 KM, koliko je inicijalno odobreno Gradu Tuzla, je uvećan za dodatnih 80.000,00 KM. Također, za uređenje korita Čelićke rijeke u dužini od 405 m, inicijalno odobrenih 200.000,00 KM Općini Čelić bit će uvećano za dodatnih 150.000,00 KM. Ovo uvećanje rezultat je težnje Vlade TK da pomogne Čeliću u realizaciji projekta kojim će se obezbijediti zaštita od poplava naseljenog mjesta.