Objavljene Konačne rang liste za subvencije preduzećima i udruženjima obrtnika

Ministarstvo privrede TK objavilo je Konačne rang liste korisnika sredstava sa pozicije ”Podrška razvoju kantona” za 2022. godinu za projekat 2.i 5. Projekat 2 se odnosi na subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju, a projekat 5 se odnosi na subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika.