Posjeta predstavnika Univerziteta iz Trsta Gradačcu

Posjeta predstavnika Univerziteta iz Trsta Gradačcu

Danas je Općinu Gradačac posjetila delegacija Univerziteta iz Trsta na čelu sa prof. Sergio Pratali Maffei. Ova posjeta organizovana je u saradnji sa Nihadom Čengićem, restauratorom i konzervatorom koji dugo vremena živi i radi u Italiji a preuzeo je i veliki poduhvat i započeo sa unutrašnjom restauracijom džamije Husejnije u Gradačcu.

Cilj posjete je buduća saradnja na rekonstrukciji i adaptaciji kompleksa „ Starog grada „ u Gradačcu. U okviru priprema za izradu projektne dokumentacije ponuđena je saradnja na geofiziološkim i drugim  ispitivanjima koja bi poslužila kao osnov za pripremu idejnog projekta rekonstrukcije.

U sklopu ovog projekta realizovala bi se saradnja univerziteta iz Italije ( Trst, Bolonja i Venecija ) sa univerzitetima i ustanovama iz Bosne i Hercegovine koji su uključeni u realizaciju istog. Saradnja bi se ogledala u zajedničkoj saradnji profesora, stručnjaka iz ove oblasti i studenata.

Na osnovu ostvarene saradnje na realizaciji ovog projekta ista bi poslužila za daljnju promociju turističkih i drugih potencijala Gradačca i Bosne i Hercegovine.

Općinski načelnik mr. sci Edis Dervišagić se zahvalio na posjeti, prezentiranim idejama kao i da će Općina Gradačac u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti pružiti neophodnu pomoć i logističku podršku u realizaciji ove ideje odnosno projekta.