Posjeta predstavnika Univerziteta iz Trsta Gradačcu

Danas je Općinu Gradačac posjetila delegacija Univerziteta iz Trsta na čelu sa prof. Sergio Pratali Maffei. Ova posjeta organizovana je u saradnji sa Nihadom Čengićem, restauratorom i konzervatorom koji dugo vremena živi i radi u Italiji a preuzeo je i veliki poduhvat i započeo sa unutrašnjom restauracijom džamije Husejnije u Gradačcu.

Cilj posjete je buduća saradnja na rekonstrukciji i adaptaciji kompleksa „ Starog grada „ u Gradačcu. U okviru priprema za izradu projektne dokumentacije ponuđena je saradnja na geofiziološkim i drugim  ispitivanjima koja bi poslužila kao osnov za pripremu idejnog projekta rekonstrukcije.

U sklopu ovog projekta realizovala bi se saradnja univerziteta iz Italije ( Trst, Bolonja i Venecija ) sa univerzitetima i ustanovama iz Bosne i Hercegovine koji su uključeni u realizaciju istog. Saradnja bi se ogledala u zajedničkoj saradnji profesora, stručnjaka iz ove oblasti i studenata.

Na osnovu ostvarene saradnje na realizaciji ovog projekta ista bi poslužila za daljnju promociju turističkih i drugih potencijala Gradačca i Bosne i Hercegovine.

Općinski načelnik mr. sci Edis Dervišagić se zahvalio na posjeti, prezentiranim idejama kao i da će Općina Gradačac u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti pružiti neophodnu pomoć i logističku podršku u realizaciji ove ideje odnosno projekta.